Oprava problémov s Wi-Fi pripojením vo Windowse 10 Mobile

Ak máte problémy s pripojením k Wi-Fi sieti a nemôžete sa pripojiť na internet, tu je niekoľko tipov, ako vyriešiť tento problém v telefóne so systémom Windows 10 Mobile .

Vyskúšajte najprv toto

 • Pozrite si tému Prečo sa nedá pripojiť? a vyskúšajte niektoré základné kroky na vyriešenie problému, ktoré sú v nej uvedené.
 • Presvedčte sa, či máte v telefóne najnovšiu aktualizáciu softvéru. Na obrazovke Štart potiahnutím prstom prejdite na zoznam aplikácií, potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Aktualizácia telefónu > Vyhľadať aktualizácie. Ak nemáte Wi-Fi pripojenie, budete na vyhľadanie aktualizácií potrebovať mobilné dátové pripojenie.
 • Ak sa nemôžete pripojiť k sieti, ku ktorej ste sa už v minulosti pripojili, skúste vymazať sieť zo svojho telefónu a potom sa znova pripojte. Ak chcete odstrániť známu sieť, v časti Nastavenia vyberte položku Sieť a bezdrôtové pripojenie > Wi-Fi > Spravovať > stlačte a podržte názov siete a vyberte položku > Odstrániť. Odstránením siete sa odstránia súvisiace nastavenia v telefóne. Potom vyberte Wi-Fi sieť zo zoznamu sietí a skúste sa pripojiť znova. Ak je sieť chránená heslom, budete ho musieť zadať znova.
 • Ak sa v zozname nezobrazia žiadne Wi-Fi siete, keď sa nachádzate na mieste, kde by sa mala nájsť najmenej jedna sieť, prejdite do časti Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Wi-Fi, vypnite možnosť Wi-Fi siete a potom ju znova zapnite.
 • Skúste sa pripojiť k inej Wi-Fi sieti, ak je to možné. Môžete tak zúžiť rozsah problému, pretože môžete určiť, či ide o problém s konkrétnou Wi-Fi sieťou alebo Wi-Fi pripojením vo všeobecnosti.
 • Vložte SIM kartu, ak nie je v telefóne vložená. Niektoré Wi-Fi funkcie, ktoré sú špecifické pre určitú krajinu alebo oblasť, nemusia byť k dispozícii, pretože telefón nemusí získať informácie o polohe.
 • Keď sa pokúšate pripojiť k Wi-Fi, vypnite Bluetooth. Môže sa stať, že obe technológie fungujú na rovnakej frekvencii, takže môže dôjsť k vzájomnému rušeniu. Ak chcete vypnúť Bluetooth, prejdite do časti Nastavenia a potom vyberte položky Zariadenia > Bluetooth > a Stav nastavte na vypnutý.
 • Ak sa vôbec nezobrazuje názov siete, smerovač alebo prístupový bod možno nie je nastavený na vysielanie názvu siete. V takomto prípade sa budete musieť manuálne pripojiť k skrytej sieti.

Pripojenie k skrytej sieti

 1. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Wi-Fi.
 2. Vyberte položku Spravovať > Pridať.
 3. Zadajte názov siete a potom vyberte položku Pridať. (V názve siete sa rozlišujú malé a veľké písmená.)
 4. Zadajte heslo, pri ktorom sa takisto rozlišujú malé a veľké písmená, a potom kliknite na položku Hotovo.

Problémy s pripojením k Wi-Fi doma

 • Skúste reštartovať modem a smerovač. Tento krok vám pomôže s vytvorením nového pripojenia k poskytovateľovi internetových služieb. Keď to urobíte, všetci používatelia, ktorí sú aktuálne pripojení k vašej domácej Wi-Fi sieti, budú dočasne odpojení.
 • Skontrolujte, či Wi-Fi sieť používa filtrovanie na základe MAC adresy. Ak áno, budete musieť pridať MAC adresu svojho telefónu do zoznamu v smerovači a až potom sa budete môcť pripojiť.

Zistenie MAC adresy telefónu

 1. Na obrazovke Štart prejdite potiahnutím prsta na zoznam Všetky aplikácie a potom vyberte položky Nastavenia > Systém > Informácie.
 2. Vyberte položku Ďalšie informácie a zapíšte si adresu, ktorá sa zobrazí vedľa položky MAC adresa.

  Toto je adresa, ktorú budete musieť pridať do prístupového zoznamu na smerovači.

Pridanie MAC adresy telefónu do zoznamu prístupov v smerovači

 1. V počítači otvorte webový prehliadač a zadajte IP adresu svojho bezdrôtového smerovača. (Napríklad 192.168.1.1 alebo 172.16.0.0 – predvolenú IP adresu nájdete v dokumentácii dodanej so smerovačom.)
 2. Prihláste sa so svojím menom používateľa a heslom a potom vyhľadajte nastavenie, ktoré sa nazýva Filtrovanie podľa MAC adresy alebo podobne.
 3. Pridajte MAC adresu telefónu, ktorú ste si poznačili, do zoznamu prístupov v smerovači a uložte vykonané zmeny.

Skúste sa znova pripojiť k Wi-Fi sieti v telefóne.

Prihláste sa k smerovaču cez webový prehliadač a skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší firmvér.

Problémy s pripojením k verejným Wi-Fi sieťam

 • Po pokuse o pripojenie k Wi-Fi prístupovému bodu otvorte prehliadač a skontrolujte, či treba na pripojenie vykonať ďalšie kroky. Niektoré verejné Wi-Fi prístupové body napríklad vyžadujú, aby ste sa prihlásili alebo vyjadrili svoj súhlas s podmienkami používania, ak sa chcete pripojiť.
 • Chvíľu počkajte a skúste to znova, ak sa nachádzate na rušnom mieste. Na niektoré prístupové body sa vzťahuje maximálny počet zariadení, ktoré k nemu môžu byť naraz pripojené.

Vlastnosti

ID článku: 14218 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky