Tlač zobrazenia Ganttovho grafu bez informácií tabuľky

S U H R N

Zobrazenie Ganttovho grafu je možné vytlačiť aj bez informácií tabuľky. Znamená to, že budete musieť použiť tabuľku, ktorá má všetky šírky stĺpcov nastavené na hodnotu nula. Pamätajte, že zobrazenie Ganttovho grafu vždy požaduje použitie tabuľky.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete vytvoriť tabuľku, v ktorej sa nezobrazujú žiadne stĺpce, postupujte takto:

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Ďalšie tabuľky.
 2. V časti Tabuľky: kliknite na položku Úloha.
 3. Kliknite na tlačidlo Nový.
 4. Do poľa Názov zadajte hodnotu Žiadne informácie o tabuľke.
 5. V prvok riadku v časti Názov poľa zadajte hodnotu Identifikácia a v prvom riadku v časti Šírka zadajte hodnotu nula (0).
 6. Kliknite na položku Zobraziť v ponuke.
 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Zavrieť.
Teraz môžete použiť túto tabuľku na vytlačenie alebo zobrazenie ukážky zobrazenia Ganttovho grafu bez informácií tabuľky nasledujúcim spôsobom:

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ďalšie zobrazenia.
 2. Vyberte možnosť Ganttov grafa kliknite na položku Použiť.
 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Tabuľka a potom na položku Žiadne informácie o tabuľke.
 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť alebo Ukážka pred tlačou.
Všimnite si, že na výtlačku alebo v ukážke sa zobrazuje iba časť Ganttovho grafu s časovou mierkou bez akýchkoľvek informácií tabuľky na ľavej strane.


Vyššie uvedené informácie sa vzťahujú na každé zobrazenie založené na obrazovke Ganttovho grafu (napríklad Podrobný Ganttov graf alebo Ganttov graf sledovania).
Vlastnosti

ID článku: 147424 – Posledná kontrola: 18. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky