Chyba prehrávača Windows Media Player C00D11D2

Prehrávač Windows Media Player nedokáže otvoriť tento súbor.

Vyskúšajte tieto možnosti

 • Ak sa súbor práve používa, zatvorte ho a skúste to znova.
 • Skontrolujte, či máte príslušné práva na prístup k serveru alebo umiestneniu súboru, a potom to skúste znova.
 • Skontrolujte, či máte príslušné práva na prístup k proxy serveru, a potom to skúste znova.
 • Ak sa pokúšate kopírovať a konvertovať skladbu z CD disku na pevný disk, skontrolujte, či máte príslušné práva na prístup k umiestneniu na pevnom disku, a potom to skúste znova. Ak problém pretrváva, pokúste sa vykonať kopírovanie a konvertovanie do iného priečinka.
  • Zmena priečinka, do ktorého sa ukladajú skopírované a skonvertované skladby:
   1. V závislosti od používanej verzie prehrávača Windows Media Player vyberte buď možnosť Usporiadať a potom vyberte položku Možnosti, alebo vyberte šípku pod kartou Kopírovať a konvertovať a potom vyberte položku Ďalšie možnosti.
   2. Vyberte kartu Kopírovať a konvertovať hudbu a potom vyberte tlačidlo Zmeniť.
   3. Vyberte iný priečinok, do ktorého sa majú ukladať digitálne mediálne súbory, a potom vyberte položku OK, alebo vyberte položku Vytvoriť nový priečinok, zadajte názov nového priečinka a potom vyberte položku OK.
 • Ak sa pokúšate otvoriť zoznam skladieb uložený na sieťovej jednotke (napríklad na pevnom disku v inom počítači) a položky v zozname skladieb sú tiež uložené na sieťovej jednotke, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Pomocou programu Windows Prieskumník premiestnite položky v zozname skladieb (teda súbory, na ktoré sa vzťahuje zoznam skladieb) zo sieťovej jednotky na lokálnu jednotku (napríklad pevný disk nainštalovaný v počítači alebo priamo pripojený k počítaču).
  • Pomocou prehrávača Windows Media Player vytvorte nový zoznam skladieb, ktorý obsahuje tie isté položky ako starý zoznam skladieb, ale uložte svoj nový zoznam na lokálnu jednotku, nie na sieťovú jednotku.

   Zoznamy skladieb sa predvolene ukladajú v priečinku Moje zoznamy skladieb. Priečinok Moje zoznamy skladieb sa zvyčajne nachádza v priečinku, do ktorého sa ukladajú skladby skopírované a skonvertované z CD diskov. Ak chcete zmeniť priečinok ukladania zoznamov skladieb, možno bude potrebné zmeniť priečinok ukladania skopírovaných a skonvertovaných skladieb (pozrite si postup uvedený vyššie).
Vlastnosti

ID článku: 15031 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky