Chyba prehrávača Windows Media Player C00D10BA

Prehrávač Windows Media Player nedokáže nájsť súbor. Toto chybové hlásenie zvyčajne označuje nefunkčné prepojenie položky v knižnici prehrávača s priradeným digitálnym mediálnym súborom. Položky v knižnici prehrávača predstavujú prepojenia na digitálne mediálne súbory uložené v počítači, na sieťovej jednotke, vymeniteľnej ukladacej karte, internetovom serveri alebo na inom mieste. Prerušenie prepojenia mohlo nastať z nasledujúcich príčin:

  • Do knižnice prehrávača bolo pridané prepojenie na dočasný súbor uložený v internetovej vyrovnávacej pamäti (napríklad na súbor z priečinka dočasných internetových súborov), ktorý bol neskôr odstránený.
  • Do knižnice prehrávača bolo pridané prepojenie na digitálny mediálny súbor, ktorý bol neskôr odstránený.

Vyskúšajte tieto možnosti

Oprava prepojenia

Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak ste súbor odstránili alebo premiestnili, presuňte ho na pôvodné miesto.
  • Vyhľadajte danú položku v knižnici prehrávača alebo na table so zoznamom, vyberte modrú ikonu pri danej položke, potom vyberte tlačidlo Vyhľadať túto položku a súbor vyhľadajte.

Odstránenie prepojenia

Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Vyhľadajte danú položku v knižnici prehrávača alebo na table so zoznamom, vyberte modrú ikonu pri danej položke a potom vyberte tlačidlo Odstrániť túto položku.
  • Stlačte a podržte (alebo kliknite pravým tlačidlom myši) položku v knižnici prehrávača a potom vyberte príkaz Odstrániť.
Vlastnosti

ID článku: 15034 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky