Chyba prehrávača Windows Media Player C00D1197

Prehrávač Windows Media Player nedokáže nájsť súbor.

Vyskúšajte tieto možnosti

 • Skontrolujte, či súbor nebol premiestnený, premenovaný alebo odstránený z počítača.
 • Ak sa pokúšate použiť súbor uložený v inom počítači, skontrolujte, či ste pripojení k sieti alebo na internet, a potom to skúste znova.
 • Ak ste v dialógovom okne Otvorenie adresy URL zadali URL (Uniform Resource Locator) adrsu, skontrolujte, či ste správne zadali názov a cestu k súboru.
 • Ak sa táto chyba vyskytla po kliknutí na prepojenie na webovej stránke, skontrolujte, či je toto prepojenie platné.
 • Skúste to znova neskôr. Server môže byť dočasne nedostupný (napríklad je zaneprázdnený alebo offline).
 • Ak sa pokúšate použiť súbor uložený na serveri, zapnite v prehrávači všetky sieťové protokoly a potom to skúste znova.
  • Zapnutie všetkých sieťových protokolov:
   1. Vyberte položku Usporiadať a potom vyberte položku Možnosti.
   2. Vyberte kartu Sieť.
   3. V časti Protokoly pre adresy URL MMS alebo Protokoly na streamovanie začiarknite políčka všetkých protokolov.
 • Ak sa súbor nedá použiť ani po zapnutí všetkých sieťových protokolov v prehrávači, obráťte sa na poskytovateľa webovej stránky a skontrolujte, či je server správne nakonfigurovaný na prechod na iné protokoly (ak ste napríklad pripojení k serveru prostredníctvom protokolu MMS, ale server nedokáže prejsť na protokol HTTP, a tak poskytovať obsah). Ďalšie informácie o zmene protokolu nájdete na webovej stránke s informáciami o bráne firewall na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.
 • Ak sa pokúšate použiť súbor uložený v inom počítači, skontrolujte správnosť nastavení proxy servera.
  • Overenie nastavení proxy servera
   1. V závislosti od používanej verzie prehrávača Media Player vyberte buď možnosť Usporiadať a potom vyberte položku Možnosti, alebo vyberte šípku pod kartou Prehráva sa a potom vyberte položku Ďalšie možnosti.
   2. Vyberte kartu Sieť.
   3. Skontrolujte nastavenia v časti Nastavenia servera proxy na streamovanie.
Vlastnosti

ID článku: 15036 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky