Chyba prehrávača Windows Media Player C00D11B1

Prehrávač Windows Media Player nedokáže prehrať súbor.

Vyskúšajte tieto možnosti

 • Prostredníctvom služby Windows Update alebo na webovej lokalite výrobcu zvukového zariadenia skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizovaný ovládač.
 • Pomocou Správcu zariadení skontrolujte stav zvukového zariadenia.

Kontrola stavu zvukového zariadenia

 1. V počítači vyhľadajte Správcu zariadení a otvorte ho.
 2. Rozbaľte položku Radiče zvuku, videa a hier a potom vyhľadajte názov zvukového zariadenia.
 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak sa zvukové zariadenie nachádza v zozname, ale pri ikone sa zobrazuje červený znak X, zariadenie je vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, stlačte a podržte príslušnú ikonu (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položku Zapnúť.
  • Ak vaše zvukové zariadenie nie je uvedené, rozbaľte položku Ďalšie zariadenia alebo Systémové zariadenia. Ak sa v zozname zobrazí položka Multimediálny radič zvuku, stlačte a podržte príslušnú ikonu (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom kliknite na možnosť Aktualizovať softvér ovládača. Podľa pokynov na obrazovke vyhľadajte a nainštalujte softvér ovládača.
  • Ak nemôžete nájsť a nainštalovať softvér ovládača, prejdite na webovú lokalitu výrobcu počítača alebo zvukového zariadenia, kde získate ďalšie informácie.
 • Ak v počítači nemáte nainštalované zvukové zariadenie, nainštalujte ho a skúste súbor prehrať znova. Podrobnosti nájdete na webovej lokalite výrobcu počítača alebo zvukového zariadenia.
 • Ak sa pokúšate prehrať súbor z internetu, skúste to znova neskôr. Server môže byť dočasne nedostupný alebo môže byť problém so sieťou.
 • Ak sa pokúšate prehrať MP3 súbor, ktorý obsahuje komprimované ID3 hlavičky, vytvorte kópiu súboru a potom použitím programu na úpravu ID3 značiek od inej spoločnosti ako Microsoft odstráňte alebo obnovte ID3 hlavičky v súbore.

  ID3 hlavička je časť súboru, v ktorej sú uložené informácie o danej skladbe (napríklad názov skladby, meno interpreta, názov albumu a žáner). Tieto informácie sa niekedy nazývajú značky. Po odstránení ID3 hlavičiek by mal prehrávač Windows Media Player prehrať MP3 súbor.

Ak táto možnosť problém nevyrieši, súbor je pravdepodobne poškodený.

Vlastnosti

ID článku: 15042 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky