Aplikácia Čítačka pre Windows: najčastejšie otázky


Ako otvoriť súbor?
Ako nastaviť, aby sa PDF, XPS alebo TIFF súbory predvolene otvárali v aplikácii Čítačka?
Ako prepínať medzi otvorenými súbormi?
Ako zobraziť dva súbory vedľa seba?
Ako vytlačiť súbor?
Ako možno prejsť na konkrétnu stranu v súbore?
Ako možno priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie?
Ako možno zmeniť rozloženie dokumentu?
Ako možno pridať poznámky alebo zvýrazniť text?
Ako možno skopírovať text?
Ako uložiť súbor?
Ako zavrieť súbor?
Ako zavrieť Čítačku?
Ktoré klávesové skratky možno použiť s Čítačkou?


Vlastnosti

ID článku: 15044 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky