Produkty, v prípade ktorých sa poskytovanie podpory končí v prvej polovici roku 2016

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

Vytvorené: 20. januára 2016

K januáru 2016 sa v nasledujúcom zozname nachádzajú niektoré produkty, pri ktorých sa poskytovanie podpory ukončí v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. Úplný zoznam produktov spoločnosti Microsoft spolu s harmonogramami politík životného cyklu nájdete v databáze podpory životného cyklu produktov.

Ak máte otázky týkajúce sa technickej podpory pre produkt, obráťte sa na zástupcu pre kontá Microsoft. Ak potrebujete technickú podporu, navštívte webovú lokalitu Kontaktovať spoločnosť Microsoft.

Balíky Service Pack s ukončením podpory: Podpora pre tieto balíky Service Pack sa ukončí v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. V prípade, že zákazníci chcú aj naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia a zároveň mať nárok na ďalšie možnosti podpory, mali by prejsť na ďalší dostupný balík Service Pack.

Balíky Service Pack prechádzajúce na ukončenie poskytovania podporyDátum účinnosti
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Remote Desktop Services Service Pack 2
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Windows Desktops Service Pack 2
Microsoft Application Virtualization Hosting 5.0 for Windows Desktops Service Pack 2
Windows 8
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Enterprise N
Windows 8 N
Windows 8 Pro
Windows 8 Pro N
Windows Embedded 8 Industry Enterprise
Windows Embedded 8 Industry Pro
Windows Embedded 8 Pro


12. januára 2016
Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 2
Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
Microsoft SQL Server 2014 Developer
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
Microsoft SQL Server 2014 Express
Microsoft SQL Server 2014 Standard
Microsoft SQL Server 2014 Web
Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection Service Pack 1
Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection for Linux
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection for Mac12. júla 2016


*POZNÁMKA: Produkty uvedené bez konkrétneho balíka Service Pack sa vzťahujú na verzie RTM (Release to Manufacturing) alebo balík Service Pack 0 (SP0). Platnosť týchto verzií sa skončí, pretože balík Service Pack 1 bol vydaný 12 alebo 24 mesiacov pred dátumom skončenia podpory na základe politiky balíka Service Pack. Ak chcete aj naďalej získavať podporu, vykonajte aktualizáciu verzie RTM/SP0 na aktuálne podporovaný balík Service Pack.

Kľúčové produkty prechádzajúce z bežnej podpory na rozšírenú podporu: Nasledujúce produkty prejdu v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov do režimu rozšírenej podpory. Rozšírená podpora trvá minimálne 5 rokov a zahŕňa bezplatné aktualizácie zabezpečenia, ako aj platené aktualizácie a podporu netýkajúcu sa zabezpečenia. Okrem toho spoločnosť Microsoft nebude vo fáze rozšírenej podpory prijímať žiadosti o zmeny dizajnu ani o pridanie nových funkcií.

 Produkty prechádzajúce z bežnej na rozšírenú podporu Dátum účinnosti
Microsoft Age of Empires III
Microsoft Age of Empires III: The WarChiefs
Microsoft Age of Empires III: Gold Edition
Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
Microsoft AutoRoute Europe 2013
Microsoft AutoRoute Europe 2013 with GPS Locator
Microsoft BizTalk Server Branch 2010
Microsoft BizTalk Server Developer 2010
Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Microsoft Host Integration Server 2010
Microsoft Lync for Mac 2011
Microsoft MapPoint Europe 2013
Microsoft Sync Framework 2.1


12. januára 2016
Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2.0
Microsoft Fable III for PC
Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync 2010 Attendant
Microsoft Lync 2010 Attendee
Microsoft Lync 2010 Group Chat
Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
Microsoft Lync Server 2010 Group Chat Software Development Kit
Microsoft Lync Server 2010 Software Development Kit
Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
Microsoft Math 4.0


12. apríla 2016
Microsoft Dynamics Retail Management System Headquarters 2.0  
Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations 2.0

10. júla 2016
Microsoft Project Server 2010  
Microsoft Dynamics SL 2011
Microsoft SQL Server Compact 4.0
Windows MultiPoint Server 2011 Premium
Windows MultiPoint Server 2011 Standard


12. júla 2016


Kľúčové produkty prechádzajúce na ukončenie poskytovania podpory: Pri nasledujúcich produktoch sa poskytovanie podpory ukončí v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. K dispozícii nebudú žiadne aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia, bezplatné alebo platené možnosti asistovanej podpory ani aktualizácie technického obsahu online.

 Produkty prechádzajúce na ukončenie poskytovania podporyDátum účinnosti
Business Scorecard Manager 2005  
Microsoft .NET Framework 4
Microsoft .NET Framework 4.5
Microsoft .NET Framework 4.5.1
Microsoft System Center Data Protection Manager
Windows Automotive 5.0
Windows XP Embedded


12. januára 2016
Microsoft .NET Framework 2.0  
Microsoft Customer Care Framework
Microsoft Customer Care Framework 2005
Microsoft Dynamics CRM 3.0
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services Microsoft SQL Server 2005 for Embedded Systems
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
Microsoft System Center Data Protection Manager 2006
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition
Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
Microsoft Visual J# 2005 Express Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition academic license Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
Microsoft Visual Studio 2005 Team Test Load Agent
Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition
Windows Embedded for Point of Service
Service Pack 3 for Windows Embedded for Point of Service


12. apríla 2016
Microsoft ActiveSync 4.2
Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Developer Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Enterprise Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Standard Edition
Microsoft Connected Services Framework Billing Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Order Handling Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server with Standard Business Events 3.0
Microsoft Visual J# Version 2.0 Redistributable Package
Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server

12. júla 2016
  

Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.
 

Vlastnosti

ID článku: 15049 – Posledná kontrola: 26. 7. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky