Automatické získanie odporúčaných ovládačov a aktualizácií pre hardvér

Windows môžete nastaviť tak, aby automaticky sťahoval odporúčané ovládače a podrobné informácie pre hardvér a zariadenia. Je to dobrý spôsob, ako zabezpečiť, že všetok hardvér a zariadenia budú fungovať správne.

Ovládače a informácie

Windows dokáže vyhľadávať a sťahovať dva druhy aktualizácií pre zariadenia pripojené k počítaču:

  • Ovládače. Ovládač je softvér, ktorý umožňuje komunikáciu počítača s hardvérovými zariadeniami. Bez ovládačov nebudú zariadenia pripojené k počítaču – napríklad myš alebo externý pevný disk – fungovať správne. Windows dokáže automaticky kontrolovať, či sú ovládače k dispozícii pre nové zariadenia, ktoré pripojíte k počítaču.

    Pre hardvér, ktorý ste pripojili k počítaču v minulosti, môžu byť neskôr k dispozícii aktualizované ovládače, ale tieto ovládače sa nenainštalujú automaticky. Ak chcete nainštalovať tieto voliteľné aktualizácie, prejdite do služby Windows Update v ovládacom paneli, vyhľadajte aktualizácie a potom zobrazte a nainštalujte aktualizácie ovládačov, ktoré sú k dispozícii pre váš počítač.
  • Informácie. Windows si dokáže stiahnuť ikony vo vysokom rozlíšení pre mnohé hardvérové zariadenia, ktoré pripojíte k počítaču, spoločne s podrobnými informáciami o nich, ako je názov produktu, výrobca, a číslo modelu – dokonca aj podrobné informácie o možnostiach synchronizácie zariadenia. Tieto informácie vám môžu zjednodušiť rozlišovanie medzi podobnými zariadeniami, ktoré sú pripojené k počítaču, napríklad rôzne mobilné telefóny.
 
Automatické sťahovanie odporúčaných ovládačov a ikon vo Windowse
Zapnutie a konfigurácia služby Windows Update
 Inštalácia ovládačov a ďalšie voliteľné aktualizácie zo služby Windows Update
Ak Windows nemôže nájsť ovládač pre vaše zariadenie
Ak Windows nemôže nájsť informácie o vašom zariadení v nástroji Device Stage 
Vlastnosti

ID článku: 15054 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky