Zobrazenie alebo skrytie Koša

Návod na zobrazenie Koša na pracovnej ploche vo Windows 10:

  1. Vyberte tlačidlo Štart a potom položku Nastavenie .
  2. Vyberte položku Prispôsobenie > Motívy > Nastavenie ikon na pracovnej ploche.
  3. Začiarknite políčko Kôš a vyberte položku Použiť.


Vlastnosti

ID článku: 15057 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky