Zobrazenie, skrytie alebo zmena veľkosti ikon pracovnej plochy

Tu je návod na zobrazenie ikon, skrytie ikon alebo zmenu ich veľkosti vo Windowse.

Zobrazenie alebo skrytie ikon pracovnej plochy

Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu (alebo ju stlačte a podržte), ukážte na položku Zobraziť a potom výberom položky Zobraziť ikony na pracovnej ploche začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka.


Zmena veľkosti ikon pracovnej plochy

Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu (alebo ju stlačte a podržte), ukážte na položku Zobraziť a potom vyberte položku Veľké ikony, Stredné ikony alebo Malé ikony.


Vlastnosti

ID článku: 15058 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky