Pripnutie aplikácií a priečinkov na pracovnú plochu alebo panel úloh

Pripnutie aplikácií na panel úloh

  • Stlačte a podržte aplikáciu (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položku Ďalšie > Pripnúť na panel úloh.
  • Ak je aplikácia otvorená na pracovnej ploche, stlačte a podržte tlačidlo aplikácie na paneli úloh (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položku Pripnúť na panel úloh.


Pridanie odkazov na pracovnú plochu

  1. Stlačte a podržte pracovnú plochu (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položku Nový > Odkaz.
  2. Zadajte umiestnenie položky alebo vyberte tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte položku v Prieskumníkovi.
Vlastnosti

ID článku: 15059 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky