Produkty, v prípade ktorých sa poskytovanie podpory končí v druhej polovici roku 2015

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

Vytvorené: 10. júna 2015

K júnu 2015 sa v nasledujúcom zozname nachádzajú niektoré z produktov, pri ktorých sa poskytovanie podpory ukončí v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. Úplný zoznam produktov spoločnosti Microsoft spolu s harmonogramami politík životného cyklu nájdete v databáze podpory životného cyklu produktov.

Ak máte otázky týkajúce sa technickej podpory pre produkt, obráťte sa na zástupcu pre kontá Microsoft. Ak potrebujete technickú podporu, navštívte webovú lokalitu Kontaktovať spoločnosť Microsoft.

Balíky Service Pack s ukončením podpory: Podpora pre tieto balíky Service Pack sa ukončí v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. V prípade, že zákazníci chcú aj naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia a zároveň mať nárok na ďalšie možnosti podpory, mali by prejsť na ďalší dostupný balík Service Pack.

 Balíky Service Pack, pri ktorých sa končí poskytovanie podporyDátum účinnosti
 Microsoft Dynamics GP 201314. júla 2015
 Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 114. júla 2015
 Microsoft Dynamics GP 2013 Service Pack 113. októbra 2015
 Microsoft Dynamics GP 2010 Service Pack 313. októbra 2015 
 Microsoft Dynamics Retail Management System 2.0 Service Pack 413. októbra 2015
 Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 113. októbra 2015
 Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 313. októbra 2015
 Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 213. októbra 2015
 Microsoft Forefront Security for Exchange Server Service Pack 231. decembra 2015
 Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 331. decembra 2015


*POZNÁMKA: Produkty uvedené bez konkrétneho balíka Service Pack sa vzťahujú na verzie RTM (Release to Manufacturing) alebo balík Service Pack 0 (SP0). Platnosť týchto verzií sa skončí, pretože balík Service Pack 1 bol vydaný 12 alebo 24 mesiacov pred dátumom skončenia podpory na základe politiky balíka Service Pack. Ak chcete aj naďalej získavať podporu, vykonajte aktualizáciu verzie RTM/SP0 na aktuálne podporovaný balík Service Pack.

Kľúčové produkty prechádzajúce z bežnej podpory na rozšírenú podporu: Nasledujúce produkty prejdu v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov do režimu rozšírenej podpory. Rozšírená podpora trvá minimálne 5 rokov a zahŕňa bezplatné aktualizácie zabezpečenia, ako aj platené aktualizácie a podporu netýkajúcu sa zabezpečenia. Okrem toho spoločnosť Microsoft nebude vo fáze rozšírenej podpory prijímať žiadosti o zmeny dizajnu ani o pridanie nových funkcií.

Produkty prechádzajúce z bežnej na rozšírenú podporuDátum účinnosti
Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services
Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops
Microsoft Application Virtualization 4.6 Sequencer
Microsoft Application Virtualization Hosting 4.6 for Windows Desktops

14. júla 2015
Microsoft System Center Service Manager 201014. júla 2015
Microsoft Visual Basic 2010 Express
Microsoft Visual C# 2010 Express
Microsoft Visual C++ 2010 Express
Microsoft Visual Studio 2010 Premium
Microsoft Visual Studio 2010 Professional
Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN
Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Embedded
Microsoft Visual Studio 2010 Remote Debugger
Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated)
Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated)
Microsoft Visual Studio 2010 Software Development Kit
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
Microsoft Visual Studio Lab Management 2010
Microsoft Visual Studio Team Agents 2010
Microsoft Visual Studio Team Explorer 2010
Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
Microsoft Visual Studio Test Professional 2010
Microsoft Visual Web Developer 2010 Express

14. júla 2015
Microsoft Dynamics GP 2010
Microsoft Dynamics GP 2010 R2
13. októbra 2015
Microsoft Office Home and Business 2010
Microsoft Office Home and Student 2010
Microsoft Office Professional 2010
Microsoft Office Professional Academic 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
Microsoft Office Standard 201013. októbra 2015
Microsoft Project Server 201013. októbra 2015
Microsoft SharePoint Server 201013. októbra 2015
  

Kľúčové produkty prechádzajúce na ukončenie poskytovania podpory: Pri nasledujúcich produktoch sa poskytovanie podpory ukončí v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. K dispozícii nebudú žiadne aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia, bezplatné alebo platené možnosti asistovanej podpory ani aktualizácie technického obsahu online.

Produkty prechádzajúce na ukončenie poskytovania podporyDátum účinnosti
Microsoft Forefront Client Security 14. júla 2015
Microsoft MapPoint 201314. júla 2015
Microsoft Streets & Trips 2013
Microsoft Streets & Trips 2013 GPS Locator
14. júla 2015
Microsoft Windows Server 2003 Compute Cluster Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
14. júla 2015
 Communicator 200513. októbra 2015
 Microsoft Office Small Business Accounting 200613. októbra 2015
Microsoft Speech Server 2004 R2 Enterprise Edition
Microsoft Speech Server 2004 R2 Standard Edition
13. októbra 2015
Microsoft Antigen 9.0 for Exchange
Microsoft Antigen Enterprise Manager 9.0
Microsoft Antigen for Exchange
Microsoft Antigen for SMTP Gateways
Microsoft Antigen Spam Manager


31. decembra 2015
Microsoft Forefront Protection 2010 for Exchange Server
Microsoft Forefront Protection 2010 for SharePoint
Microsoft Forefront Security for Exchange Server
Microsoft Forefront Security for Office Communications Server
Microsoft Forefront Security for SharePoint
Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 3
Microsoft Forefront Threat Management Gateway Web Protection Services31. decembra 2015


Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.
 

Vlastnosti

ID článku: 15063 – Posledná kontrola: 26. 7. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky