Prehranie CD alebo DVD disku v prehrávači Windows Media Player

V prehrávači Windows Media Player je možné prehrávať zvukové alebo dátové CD disky a dátové DVD disky, ktoré obsahujú hudobné súbory alebo videosúbory (označované tiež ako mediálne CD disky). Môžete tiež prehrávať videodisky CD (VCD), ktoré sú podobné DVD diskom, kvalita videozáznamu však v tomto prípade nie je až taká vysoká.

Ak máte v počítači nainštalovanú jednotku DVD alebo kompatibilný dekodér DVD, môžete použiť prehrávač Windows Media Player na prehrávanie diskov DVD-Video, čiže DVD diskov, na ktorých sa distribuujú filmy. Ak sa zobrazí chyba, ktorá signalizuje chýbajúci dekodér DVD, kliknutím na tlačidlo Pomocník na webe v dialógovom okne chybového hlásenia sa dozviete, akým spôsobom ho môžete získať.

Prehrávanie CD alebo DVD disku

  1. Vložte do jednotky disk, ktorý chcete prehrať.

    Disk sa zvyčajne začne prehrávať automaticky. Ak nie alebo ak chcete prehrať už vložený disk, otvorte prehrávač Windows Media Player a potom v knižnici prehrávača Windows Media Player vyberte v navigačnej table názov disku.
  2. Ak ste vložili DVD disk, vyberte názov DVD disku alebo názov kapitoly.


Ak sa zobrazí hlásenie oznamujúce, že počítaču chýba kodek alebo potrebujete dekodér DVD, pravdepodobne sa pokúšate prehrať, napáliť alebo synchronizovať súbor komprimovaný pomocou kodeku, ktorý Windows alebo prehrávač predvolene nezahŕňajú. Ďalšie informácie o kodekoch nájdete v téme Kodeky: najčastejšie otázky.


Vlastnosti

ID článku: 15067 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Microsoft Windows Media Player, Windows 7

Pripomienky