Chyba prehrávača Windows Media Player C00D0FD6

Windows Media Player sa nezavrel správne. Problém mohol spôsobiť poškodený alebo nekompatibilný doplnok. Z dôvodu vyhnutia sa prípadným zlyhaniam sa vypli všetky voliteľné doplnky.

Vyskúšajte tieto možnosti

Riešenie problémov s doplnkami


 1. Vyberte ponuku Nástroje, ukážte na položku Doplnky a potom vyberte všetky doplnky, ktoré majú vedľa názvu znak začiarknutia.

  Týmto vypnete všetky voliteľné doplnky. Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, zobrazte ju stlačením kombinácie klávesov Ctrl + M.
 2. Vyberte položku Nástroje, ukážte na položku Doplnky a potom vyberte jeden z doplnkov.

  Týmto doplnok zapnete.
 3. Prehrajte obsah, ktorý ste prehrávali, keď sa prehrávač neočakávane zavrel.
 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak sa prehrávač neočakávane vypne, vyberte ponuku Nástroje, položku Možnosti a potom vyberte kartu Doplnky. Vyberte naposledy povolený doplnok a vyberte položku Odstrániť.
  • Ak nedôjde k neočakávanému vypnutiu prehrávača, povoľte ďalší doplnok a potom kroky 3 a 4 opakujte, kým neidentifikujte poškodený alebo nekompatibilný doplnok.

Vlastnosti

ID článku: 15079 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky