Chyba prehrávača Windows Media Player C00D1163

Chybové hlásenie sa zobrazilo, pretože medzi jednotkou DVD, dekodérom a grafickou kartou sa vyskytol problém s ochranou proti digitálnemu kopírovaniu.

V niektorých prípadoch je možné problém vyriešiť aktualizáciou ovládača zariadenia grafickej karty. Postupujte takto:

  • Skontrolujte, či služba Windows Update neponúka aktualizácie grafických kariet alebo či na webovej lokalite výrobcu počítača alebo grafickej karty nie je k dispozícii aktualizovaný ovládač.

Vo všeobecnosti treba mať na prehrávanie diskov DVD v počítači nainštalovanú jednotku DVD-ROM a kompatibilný softvérový alebo hardvérový dekodér DVD. Ak ich nemáte, príkazy a možnosti DVD diskov sa v prehrávači nezobrazia a DVD disky sa nebudú dať prehrať.

Vlastnosti

ID článku: 15080 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky