Zapnutie automatických aktualizácií aplikácií

Vydavatelia aplikácií niekedy svoje aplikácie aktualizujú a pridajú do nich nové funkcie alebo opravia problémy. Windows Obchod môže automaticky inštalovať aktualizácie aplikácií.
 

Vo Windowse 10

  1. Na obrazovke Štart vyberte položku Obchod a otvorí sa Windows Obchod.
  2. Vyberte ponuku konta (vedľa vyhľadávacieho poľa) a potom vyberte položku Nastavenia.
  3. V časti Aktualizácie aplikácií nastavte položku Automatická aktualizácia aplikácií na možnosť Áno.

Vo Windowse 8.1 a Windowse RT 8.1

  1. Na obrazovke Štart vyberte položku Obchod a otvorí sa Windows Obchod.
  2. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenia.
    (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, potom ho presuňte nahor a kliknite na položku Nastavenia.)
  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácie aplikácií.
  4. Skontrolujte, či je položka Automaticky aktualizovať aplikácie nastavená na možnosť Áno.
Vlastnosti

ID článku: 15081 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky