Inštalácia balíka Service Pack 1 (SP1) pre Windows 7

Vzťahuje sa na: Windows 7

 

Odporúčaným (a najjednoduchším) spôsobom, ako získať balík SP1, je zapnúť automatické aktualizácie v službe Windows Update v ovládacom paneli a počkať, kým Windows 7 nezobrazí upozornenie, že balík SP1 je pripravený na inštaláciu. Inštalácia trvá približne 30 minút a asi v polovici inštalácie sa bude vyžadovať reštartovanie počítača.

Ak chcete zistiť, či už je Windows 7 balík SP1 nainštalovaný v počítači, vyberte tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom vyberte položku Vlastnosti.

Ak je balík Service Pack 1 uvedený v zozname Vydanie systému Windows, balík SP1 je už v počítači nainštalovaný.

Skôr než začnete

Skontrolujte, či v počítači používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu

Je potrebné zistiť, či v počítači používate 32-bitovú (x86) alebo 64-bitovú (x64) verziu systému Windows 7. Vyberte tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom vyberte položku Vlastnosti. Verzia systému Windows 7 sa zobrazuje vedľa položky Typ systému.

Požiadavky na miesto na disku

Skontrolujte, či máte v počítači dostatok voľného miesta na disku na inštaláciu balíka SP1.

 

Spôsob inštalácie Odhadovaná veľkosť potrebného voľného miesta na disku
Windows Update
Verzia x86 (32-bitová): 750 MB
Verzia x64 (64-bitová): 1 050 MB
Stiahnutie balíka SP1 z webovej lokality spoločnosti Microsoft
Verzia x86 (32-bitová): 4 100 MB
Verzia x64 (64-bitová): 7 400 MB

 

Zálohovanie dôležitých súborov

Dôležité súbory, fotografie a videá je pred inštaláciou aktualizácie dobré zálohovať na externý pevný disk, USB kľúč alebo do cloudu.

Zapojenie počítača a pripojenie k internetu

Zaistite, aby bol počítač zapojený do siete a pripojený k internetu.

Vypnutie antivírusového programu

Niektoré antivírusové programy môžu brániť inštalácii balíka SP1 alebo ju môžu spomaľovať. Antivírusový program je pred inštaláciou možné dočasne vypnúť. V takomto prípade si však treba uvedomiť, že to nesie aj určité riziká a antivírusový program treba po inštalácii balíka SP1 čím skôr znova zapnúť.

Inštalácia balíka SP1 pre Windows 7 pomocou služby Windows Update (odporúčaný spôsob)

Ak váš počítač je nastavený na automatickú inštaláciu aktualizácií, prostredníctvom služby Windows Update sa zobrazí výzva na inštaláciu balíka SP1. Pomocou inštrukcií nainštalujte aktualizáciu.
 
Manuálna inštalácia balíka SP1 prostredníctvom služby Windows Update:
 
 1. Vyberte tlačidlo Štart a položky Všetky programy > Windows Update.
 2. Na ľavej table vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.
 3. V prípade nájdenia aktualizácií zobrazte dostupné aktualizácie výberom prepojenia. V zozname aktualizácií vyberte položku Service Pack pre Microsoft Windows (KB976932) a potom vyberte položku OK.
   
 4. Vyberte položku Inštalovať aktualizácie.
  Vyžaduje sa oprávnenie správcu.
   Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie vašej voľby.
 5. Podľa pokynov nainštalujte balík SP1.
 6. Po inštalácii balíka SP1 sa prihláste do počítača. Môže sa zobraziť oznámenie o úspešnosti aktualizácie. Ak ste pred inštaláciou vypli antivírusový program, znovu ho zapnite.
 

Stiahnutie a inštalácia balíka SP1 pre Windows z Centra sťahovania softvéru

Ak balík SP1 nie je možné nainštalovať prostredníctvom služby Windows Update, inštalačný balík si môžete stiahnuť z Centra sťahovania softvéru a potom balík SP1 nainštalovať manuálne.
 
 1. Na webovej lokalite spoločnosti Microsoft prejdite na stránku na stiahnutie balíka Service Pack 1 pre Windows 7.
 2. Vyberte položku Pokyny , zistite, ktoré balíky sú k dispozícii na stiahnutie, a zapíšte si, ktorý potrebujete.
 3. V rozbaľovacom zozname vyberte príslušný jazyk a potom vyberte položku Stiahnuť.
 4. Vyberte balíky, ktoré potrebujete nainštalovať, vyberte položku Ďalej a potom postupujte podľa pokynov na inštaláciu balíka SP1. Počítač sa počas inštalácie môže niekoľkokrát reštartovať.
 5. Po inštalácii balíka SP1 sa prihláste do počítača. Môže sa zobraziť oznámenie o úspešnosti aktualizácie. Ak ste pred inštaláciou vypli antivírusový program, znovu ho zapnite.

Riešenie problémov s inštaláciou balíka SP1 pre Windows

Ak sa pokúšate nainštalovať balík SP1 a zobrazí sa chybové hlásenie oznamujúce, že inštalácia nebola úspešná, dôvodom môže byť problém s ukladacím priestorom služby Údržba systému Windows (Windows Servicing), ktorá sa používa na inštaláciu aktualizácií, alebo antivírusový program brániaci inštalácii aktualizácie.
 
Pokúste sa problém pomocou nasledovných krokov vyriešiť a potom sa znova pokúste o inštaláciu balíka SP1.
 

Stiahnite a spustite nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému

 1. V tabuľke vyberte prepojenie zodpovedajúce verzii Windowsu používanej v počítači.
   
  Verzia Windowsu Prepojenie na Centrum sťahovania softvéru
  32-bitová verzia (x86) systému Windows 7 Stiahnuť
  64-bitová verzia (x64) systému Windows 7 Stiahnuť

  Na stránke Centrum sťahovania softvéru vyberte príslušný jazyk a potom vyberte položku Stiahnuť. Stiahnutie a inštalácia nástroja môže chvíľku trvať.

 2. Ak chcete nástroj nainštalovať ihneď, vyberte tlačidlo Otvoriť alebo Spustiť a postupujte podľa pokynov. Ak chcete nástroj použiť neskôr, vyberte položku Uložiť a stiahnite inštalačné súbory do počítača.
 3. Na obrazovke Samostatný inštalátor lokality Windows Update vyberte položku Áno alebo položku OK.
 4. Na obrazovke Inštalácia dokončená vyberte položku Zavrieť.
 5. Znova sa pokúste nainštalovať balík Service Pack.
 

Spustenie Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update

Ak váš počítač nedokáže nájsť alebo nainštalovať aktualizácie, môže vám s vyriešením problému pomôcť Poradca pri riešení problémov so službou Windows Update.
 
 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Ovládací panel.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom v zozname výsledkov vyberte položku Riešenie problémov.
 3. V časti Systém a zabezpečenie vyberte položku Opraviť problémy so službou Windows Update a postupujte podľa pokynov.
 4. Po dokončení riešenia problémov sa znova pokúste o inštaláciu balíka Service Pack.