Oznámenia o podpore pre Internet Explorer a .NET Framework 4.x

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

Vytvorené: 7. augusta 2014


Aktualizované: 1. septembra 2015 za účelom zaistenia lepšej zrozumiteľnosti po vydaní rozhrania .NET 4.6

Spoločnosť Microsoft ponúka prelomové služby pre mobilné a cloudové prostredie, aby mohli zákazníci viac urobiť a viac dosiahnuť. Spoločnosť Microsoft oznamuje dôležité informácie týkajúce sa harmonogramov technickej podpory pre dve užitočné technológie – Internet Explorer a .NET Framework, aby svojim zákazníkom pomohla naplánovať prechod na najnovšie verzie a vykonanie krokov nevyhnutných na zvýšenie zabezpečenia a získanie možnosti využívania najnovších vydaní produktov.

Oznámenie o poskytovaní podpory pre Internet Explorer

Najnovší Internet Explorer ponúka vylepšené zabezpečenie, vyšší výkon, lepšiu spätnú kompatibility a podporu pre moderné technológie, ktoré stoja za súčasnými webovými lokalitami a službami. Spoločnosť Microsoft vyzýva zákazníkov k inovácii a získaniu najnovšieho prehliadača, vďaka ktorému budú môcť prehľadávať rýchlejšie a bezpečnejšie.

Zákazníkom, ktorí ešte nepoužívajú najnovší prehliadač dostupný pre ich operačný systém, odporúča spoločnosť Microsoft vykonať inováciu poskytujúcu najnovšie zabezpečenie a funkcie. Od 12. januára 2016 sa technická podpora a aktualizácie zabezpečenia poskytujú len najnovšej verzii Internet Explorera pre podporovaný operačný systém, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:

 Platforma Windows Verzia Internet Explorera
 Windows Vista SP2  Internet Explorer 9
 Windows Server 2008 SP2  Internet Explorer 9
 Windows 7 SP1   Internet Explorer 11
 Windows Server 2008 R2 SP1  Internet Explorer 11
 Windows 8.1 Update  Internet Explorer 11
 Windows Server 2012  Internet Explorer 10
 Windows Server 2012 R2  Internet Explorer 11
  


Zákazníkom, ktorí používajú staršiu verziu Internet Explorera, ako je napríklad Internet Explorer 8 Service Pack 1 (SP1) pre Windows 7, spoločnosť Microsoft odporúča, aby maximálne do 12. januára 2016 vykonali migráciu svojho plánu do jednej z horeuvedených kombinácií podporovaných operačných systémov a prehliadača. Spoločnosť Microsoft ponúka online zdroje pomáhajúce zákazníkom vykonať inováciu na aktuálnu verziu, ako aj množstvo služieb nasadenia a kompatibility, ktoré pomáhajú pri vykonávaní migrácie. Navštívte blog o Internet Exploreri, kde získate sprievodné informácie a zoznam zdrojov inovácie.

Zákazníci môžu mať aplikácie vyvinuté pre predchádzajúce verzie Internet Explorera, napríklad Internet Explorer 8. Na uľahčenie migrácie aplikácií s cieľom spĺňania aktuálnych webových štandardov ponúka podnikový režim pre Internet Explorer 11 vydaný v apríli 2014 lepšiu spätnú kompatibilitu a umožňuje zákazníkom spustiť mnoho starších webových aplikácií. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje podporovať podnikový režim po dobu trvania životného cyklu podpory príslušného operačného systému. Napríklad Windows 7 SP1 s Internet Explorerom 11 a podnikovým režimom bude podporovaný až do ukončenia poskytovania rozšírenej podpory dňa 14. januára 2020.

Ďalšie informácie o politike životného cyklu podpory pre Internet Explorer nájdete tu.

Oznámenia o podpore pre .NET Framework 4.x

Tak ako najnovší Internet Explorer poskytuje zákazníkom tú najlepšiu používateľskú skúsenosť, rozhranie .NET Framework poskytuje to isté pre vývojárov alebo aplikácie, ktoré sú na ňom založené. Najnovšia verzia rozhrania .NET Framework verzie 4.5.2 ponúka najnovšie funkcie pracovných postupov, zlepšenú diagnostiku, dodatočné vylepšenia výkonu a poskytuje bezproblémovú aktualizáciu nevyžadujúcu opätovnú kompiláciu v prípade inovácie z produktov radu .NET 4.x. 

Po 12. januári 2016 nebude spoločnosť Microsoft podporovať rozhranie .NET Framework 4.0, 4.5 a 4.51 v rade produktov .NET 4.x. Zákazníkom a vývojárom používajúcim rozhranie .NET Framework 4, 4.5 alebo 4.5.1 sa odporúča vykonať miestnu aktualizáciu na verziu .NET Framework 4.5.2 alebo najnovšiu verziu maximálne do 12. januára 2016, aby mohli naďalej využívať technickú podporu a bezpečnostné aktualizácie. Podpora pre verziu .NET Framework 4.5.2, ako aj všetky staršie verzie rozhrania .NET Framework, napríklad 3.5 SP1, bude pretrvávať počas trvania životného cyklu podpory príslušného operačného systému.

Ďalšie informácie o politike životného cyklu podpory pre rozhranie .NET Framework nájdete tu. Ďalšie podrobnosti o verzii .NET 4.5.2 nájdete na blogu o rozhraní Microsoft .NET Framework.


Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.

Vlastnosti

ID článku: 15292 – Posledná kontrola: 19. 7. 2016 – Revízia: 1

Internet Explorer, Microsoft .NET Framework

Pripomienky