Produkty, pre ktoré sa poskytovanie podpory končí v prvej polovici roku 2014

V nasledujúcom zozname sa nachádzajú niektoré produkty, pri ktorých sa poskytovanie podpory ukončí v priebehu 6 mesiacov od januára 2014. Úplný zoznam produktov spoločnosti Microsoft spolu s harmonogramami politík životného cyklu nájdete v databáze životného cyklu podpory produktov.

Ak máte otázky týkajúce sa technickej podpory pre produkt, obráťte sa na zástupcu pre kontá Microsoft. Ak potrebujete technickú podporu, navštívte webovú lokalitu Kontaktovať spoločnosť Microsoft.

Balíky Service Pack s ukončením podpory: Podpora pre tieto balíky Service Pack sa ukončí v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. V prípade, že zákazníci chcú aj naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia a zároveň mať nárok na ďalšie možnosti podpory, mali by prejsť na ďalší dostupný balík Service Pack.

Balíky Service Pack s ukončením podporyDátum účinnosti
Dynamics C5 2010 Service Pack 1
Dynamics GP 2010 Service Pack 2
Dynamics POS 2009 Service Pack 1
Podpora sa ukončí 8. júla 2014.
 Exchange Server 2010 Service Pack 2Podpora sa ukončí 8. apríla 2014.
Forefront Identity Manager 2010 R2
Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 2
Podpora sa ukončí 8. apríla 2014.
  

Kľúčové produkty prechádzajúce z bežnej podpory na rozšírenú podporu: Nasledujúce produkty prejdu v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov do režimu rozšírenej podpory. Rozšírená podpora trvá 5 rokov a zahŕňa bezplatné aktualizácie zabezpečenia, ako aj platenú podporu rýchlych opráv. Spoločnosť Microsoft nebude navyše prijímať žiadosti o zmeny dizajnu alebo o pridanie nových funkcií vo fáze rozšírenej podpory.

 Produkty prechádzajúce na rozšírenú podporu Dátum účinnosti
BizTalk Server 2009 Branch
BizTalk Server 2009 Developer
BizTalk Server 2009 Enterprise
BizTalk Server 2009 Standard
Bežná podpora sa ukončí 8. júla 2014.
Commerce Server 2009 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Standard
Bežná podpora sa ukončí 8. júla 2014.
 Dynamics POS 2009Bežná podpora sa ukončí 8. júla 2014.
 Forefront Endpoint Protection 2010Bežná podpora sa ukončí 8. júla 2014.
Forefront Server Security Management ConsoleBežná podpora sa ukončí 8. apríla 2014.
SQL Server 2008 Developer
SQL Server 2008 Enterprise
SQL Server 2008 Express
SQL Server 2008 Express s rozšírenými službami
SQL Server 2008 R2 Datacenter
SQL Server 2008 R2 Developer
SQL Server 2008 R2 Enterprise
SQL Server 2008 R2 Express
SQL Server 2008 R2 Express s rozšírenými službami
SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
SQL Server 2008 R2 Standard
SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
SQL Server 2008 Web
SQL Server 2008 WorkgroupBežná podpora sa ukončí 8. júla 2014.
System Center Configuration Manager 2007
System Center Configuration Manager 2007 R2
System Center Configuration Manager 2007 R3
System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
System Center Essentials 2007
System Center Operations Manager 2007
System Center Operations Manager 2007 R2
System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

Bežná podpora sa ukončí 8. júla 2014.
System Center Virtual Machine Manager 2008
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Bežná podpora sa ukončí 8. apríla 2014.
Windows Embedded POSReady 2009Bežná podpora sa ukončí 8. apríla 2014.
  


Kľúčové produkty prechádzajúce z rozšírenej podpory na ukončenie poskytovania podpory: Pri nasledujúcich produktoch sa poskytovanie podpory ukončí v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. K dispozícii nebudú žiadne aktualizácie zabezpečenia, rýchle opravy netýkajúce sa zabezpečenia, neplatené alebo platené možnosti asistovanej podpory ani online aktualizácie technického obsahu.

Produkty prechádzajúce na ukončenie poskytovania podporyDátum účinnosti
BizTalk Server 2004 Developer Edition
BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
BizTalk Server 2004 Partner Edition
BizTalk Server 2004 Standard Edition
Podpora sa ukončí 8. júla 2014.
Content Management Server 2002 Enterprise Edition
Content Management Server 2002 Standard Edition
Podpora sa ukončí 8. apríla 2014.
Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Exchange Server 2003 Standard Edition
Podpora sa ukončí 8. apríla 2014.
Office Basic Edition 2003
Office Professional Edition 2003
Office Professional Enterprise Edition 2003
Office Small Business Edition 2003
Office Standard Edition 2003
Office Student and Teacher Edition 2003
Webové súčasti balíka Office XP v Office 2003Podpora sa ukončí 8. apríla 2014.
 SharePoint Portal Server 2003Podpora sa ukončí 8. apríla 2014.
 Windows Fundamentals for Legacy PCsPodpora sa ukončí 8. apríla 2014.
 Windows SharePoint Services 2.0Podpora sa ukončí 8. apríla 2014.
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition 2004
Windows XP Media Center Edition 2005
Windows XP Professional
Windows XP Professional x64 Edition
Windows XP Tablet PC Edition
Windows XP Tablet PC Edition 2005Podpora sa ukončí 8. apríla 2014.


Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.

Vlastnosti

ID článku: 15345 – Posledná kontrola: 26. 7. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky