"Out of memory" error starting Microsoft Access

Zastarané vyhlásenie týkajúce sa obsahu databázy KB

Tento článok sa týka produktov, ku ktorým už spoločnosť Microsoft neposkytuje technickú podporu. Preto sa tento článok ponúka tak, „ako je“, a už nebude aktualizovaný.

Novice: Requires knowledge of the user interface on single-user computers.


Symptoms

You receive an "Out of memory" error when you try to start Microsoft Access on a computer that has 1 gigabyte (GB) or more of random access memory (RAM).


Resolution

To prevent the error, you can use either of the following methods:

Method 1

Run Access on a computer with less than 1 GB of RAM.


Method 2

If you use Access 97, you can install the updated version of Microsoft Jet Database Engine 3.5.

Status

Microsoft has confirmed this to be a problem with the Microsoft Jet Database Engine version 3.0 and 3.5. This problem no longer occurs in Microsoft Jet Database Engine version 3.51, which is available from Microsoft Download Center.


For information on how to obtain Microsoft Jet Database Engine 3.51, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:


172733 ACC97: Updated Version of Microsoft Jet 3.5 Available for Download
Vlastnosti

ID článku: 161255 – Posledná kontrola: 19. 1. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky