Riešenie chýb pri zastavení (modrá obrazovka) vo Windowse 7

Chyby pri zastavení (niekedy nazývané aj chyby s modrou alebo čiernou obrazovkou) sa môžu vyskytnúť, keď vážny problém spôsobí, že Windows 7 sa neočakávane vypne alebo reštartuje.

Tieto chyby môžu byť spôsobené hardvérovými aj softvérovými problémami a ich riešenie môže byť náročné. Nasledujúce nástroje a postupy často pomôžu, aby Windows opäť fungoval správne.

Ak je možné spustiť Windows

Tieto nástroje a postupy môžu pomôcť vrátiť systém do predchádzajúceho stavu a môžu zabezpečiť, že v počítači budú nainštalované najnovšie aktualizácie.


Zrušiť posledné zmeny pomocou nástroja Obnovenie systému
Zistenie možných riešení problémov pomocou Centra akcií
Na lokalite Windows Update vyhľadajte softvérové aktualizácie
Vyhľadanie ovládačov na webovej lokalite výrobcu
Použitie núdzového režimu na riešenie problémov
Kontrola chýb pevného disku a pamäte počítača


Ak Windows nie je možné vôbec spustiť

Nasledujúce nástroje vám pomôžu odinštalovať alebo vrátiť zmeny softvéru, opraviť spúšťacie súbory Windowsu a obnoviť systém z predchádzajúcej zálohy. Ak žiadny z týchto návrhov nevyrieši problém, môžete Windows 7 preinštalovať.

Niektoré z týchto nástrojov sa nachádzajú v ponuke Možnosti obnovenia systému. Táto ponuka je predinštalovaná na pevnom disku počítača a nachádza sa tiež na inštalačnom médiu Windows 7 .

Pri pokuse o obnovenie systému Windows:
  • Ak používate tablet alebo iný počítač s dotykovou obrazovkou, budete musieť pripojiť klávesnicu a myš, aby ste mohli používať Opravu pri spustení systému a iné nástroje dostupné v ponuke Možnosti obnovenia systému. Ďalšie informácie nájdete v téme Aké sú možnosti obnovenia systému vo Windowse 7?
  • Ak je v počítači predinštalovaný Windows 7 , výrobca počítača mohol zahrnúť aj ďalšie možnosti obnovenia. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodávanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Na spustenie Windowsu skúste núdzový režim
Pomocou nástroja Oprava pri spustení systému opravte spúšťacie súbory Windowsu
Zrušiť posledné zmeny pomocou nástroja Obnovenie systému
Obnovenie počítača pomocou zálohy obrazu systému
Preinštalovanie Windowsu 7
Vlastnosti

ID článku: 17074 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Windows 7

Pripomienky