Riešenie chýb s modrou obrazovkou vo Windowse

Chyby s modrou obrazovkou (niekedy nazývané aj chyby s čiernou obrazovkou alebo chyby pri zastavení) sa môžu vyskytnúť, keď vážny problém spôsobí neočakávané vypnutie alebo reštartovanie Windowsu. Môže sa zobraziť hlásenie „Windows sa vypol, aby sa zabránilo poškodeniu počítača“.

Tieto chyby môžu byť spôsobené problémami s hardvérom alebo softvérom. Ak ste krátko pred zobrazením chyby s modrou obrazovkou pridali do počítača hardvér, vypnite počítač, odstráňte daný hardvér a skúste počítač reštartovať. Pri problémoch s reštartovaním môžete počítač spustiť v núdzovom režime. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie spustenia systému Windows (vrátane núdzového režimu).

Môžete tiež skúsiť získať najnovšie aktualizácie pomocou služby Windows Update, pomoc z iných zdrojov alebo obnoviť Windows do minulého stavu.

Získanie najnovších aktualizácií

Vo Windowse 7

Kliknite na tlačidlo Štart
Obrázok tlačidla Štart
, kliknite na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Windows Update.

Vo Windowse 8 a 8.1

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenia a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie počítača. (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ho nadol, kliknite na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie počítača.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Update.
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vyhľadať a potom počkajte, kým Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.
 4. Ak Windows nájde aktualizácie, ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať aktualizácie
  Vyzaduje sa povolenie spr?vcu
   Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie vašej voľby.

Prečítajte si licenčné podmienky a odsúhlaste ich. Potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť, ak to aktualizácia vyžaduje. Windows Update vám ohlási, či inštalácia aktualizácií bola úspešná.

Získanie pomoci z iných zdrojov

Ak žiadne z týchto riešení nevyrieši váš problém, ďalšiu pomoc môžete získať od podpory spoločnosti Microsoft a z komunity Microsoft. Podpora spoločnosti Microsoft ponúka technickú pomoc pre rôzne verzie Windowsu. Stránky komunity Microsoft na fóre o Windowse ponúkajú riešenia od iných používateľov, ktorí majú podobné problémy so svojimi počítačmi.

Ak ste mali Windows v počítači predinštalovaný, obráťte sa na výrobcu počítača.

Obnovenie Windowsu do minulého stavu

Windows môžete obnoviť do minulého stavu, nazývaného aj bod obnovenia. Funkcia Obnovovanie systému nemení vaše osobné súbory, no môže odstrániť nedávno nainštalované aplikácie a ovládače.

Pri problémoch so spustením počítača môžete obnoviť Windows v prostredí Windows Recovery Environment. Ďalšie pokyny nájdete v téme Nastavenie spustenia Windowsu (vrátane núdzového režimu).

 Vo Windowse 7

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Hľadať. (Ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Hľadať.)
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Ovládací panel a ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Do vyhľadávacieho poľa ovládacieho panela zadajte výraz Obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnovenie.
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť nástroj Obnovovanie systému a postupujte podľa pokynov.
Vlastnosti

ID článku: 17075 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky