Postup pri konfigurovaní programu Outlook Express 6.0 pre internetovú poštu

Ďalšie informácie o rozdieloch medzi e-mailovými klientskymi programami Outlook Express a Microsoft Outlook nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
257824 Rozdiely medzi programami Outlook a Outlook Express

S U H R N

V tomto článku sa popisuje, ako nakonfigurovať program Microsoft Outlook Express 6.0 na pridanie nového internetového e-mailového konta. Ak chcete dokončiť postupy uvedené v tomto článku, musíte získať určité informácie od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Informácie, ktoré je potrebné získať od poskytovateľa internetových služieb pred konfigurovaním programu Outlook Express 6.0

 • E-mailová adresa. Príkladom e-mailovej adresy je adresa meno@example.com.

 • Meno používateľa. Ak je vaša e-mailová adresa napríklad peter@example.com, vaše meno používateľa je „peter“.

 • Heslo.

 • Názov servera prichádzajúcej pošty. Príkladom servera prichádzajúcej pošty je server pop.microsoft.com.

 • Typ servera prichádzajúcej pošty. Je server prichádzajúcej pošty serverom typu POP3?

 • Názov servera odchádzajúcej pošty. Príkladom servera odchádzajúcej pošty je server smtp.microsoft.com.

 • Vyžaduje vaše konto overovanie zabezpečeným heslom?

 • Používa poskytovateľ internetových služieb neštandardné e-mailové porty?
Poznámka: Služba Microsoft Network (MSN) Hotmail vám už nepovolí prístup k bezplatným e-mailovým kontám pomocou programu Outlook Express. Ak chcete ku kontu služby MSN Hotmail pristupovať pomocou programu Outlook Express, musíte mať konto služby Hotmail Plus.

Informácie o spôsobe inovácie konta služby MSN Hotmail nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.
Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Sprievodca pridaním a konfiguráciou nového internetového e-mailového konta v programe Outlook Express

K dispozícii je sprievodca pridaním a konfiguráciou nového internetového e-mailového konta v programe Outlook Express 6. Tento sprievodca vás môže sprevádzať jednotlivými krokmi alebo ich môže vykonať automaticky.

Po dokončení sprievodcu je možné zrušiť akcie, ktoré sprievodca vykonal. Akcie, ktoré sprievodca vykonal, zrušíte manuálnym odstránením konta programu Outlook Express vytvoreným pomocou sprievodcu. Ďalšie informácie o sprievodcovi nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
915092 Popis sprievodcu pre články databázy Microsoft Knowledge Base (Tento obsah môže byť v angličtine)

Požiadavky na inštaláciu a používanie tohto sprievodcu

Ak chcete nainštalovať a používať tohto sprievodcu, musíte používať anglickú verziu jedného z nasledujúcich operačných systémov:
 • Windows XP Home Edition,
 • Windows XP Professional,
 • Windows XP Media Center Edition,
 • Windows XP Tablet PC Edition.
Sprievodcu je potrebné najprv prevziať. Prevzatie vykonajte kliknutím na nasledujúce prepojenie:

D A L S I E I N F O R M A C I E

Podrobné pokyny týkajúce sa postupu pri manuálnom vytvorení nového konta programu Outlook Express získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

O D K A Z Y

883081 Nakonfigurovanie e-mailového konta služby AOL v programe Outlook Express (Tento obsah môže byť v angličtine)
220852 Nakonfigurovanie programu Outlook Express na používanie konta služby Hotmail

Ďalšie informácie o prijímaní e-mailov a noviniek pomocou programu Outlook Express získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 171163 – Posledná kontrola: 29. 3. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky