Získanie súborov z priečinka Windows.old

Ak sa pri inovácii na systém Windows 8.1 rozhodnete neponechať si nič, prípadne ak vynulujete, obnovíte alebo preinštalujete Windows, vaše osobné súbory sa na 28 dní dočasne uložia do priečinka Windows.old (ak ste pred inštaláciou nenaformátovali pevný disk). Ak sa rozhodnete, že niektoré z týchto súborov alebo všetky chcete späť, zvyčajne ich môžete načítať z tohto priečinka.

Obnovenie súborov

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.)
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Počítač a potom vo výsledkoch vyhľadávania ťuknite alebo kliknite na položku Počítač.
 3. Dvakrát ťuknite alebo kliknite na pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows (zvyčajne jednotka C:).
 4. Dvakrát ťuknite alebo kliknite na priečinok Windows.old.
 5. Dvakrát ťuknite alebo kliknite na priečinok Users (Používatelia).
 6. Dvakrát ťuknite alebo kliknite na svoje meno používateľa.
 7. Otvorte priečinky so súbormi, ktoré chcete obnoviť.
 8. Skopírujte a prilepte požadované súbory z každého priečinka do priečinka v systéme Windows 8.1..
 9. Kroky 5 až 7 zopakujte pre každé používateľské konto v počítači.Vlastnosti

ID článku: 17125 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky