História súborov vo Windowse

Nastavenie jednotky pre funkciu História súborov

Pred použitím Histórie súborov na zálohovanie súborov treba vybrať miesto na ukladanie záloh. Môžete si vybrať jednotku pripojenú externe, ako napríklad USB kľúč, alebo môžete zálohy ukladať na jednotku v sieti. Máte aj iné možnosti, ale tieto dve vašim súborom poskytnú najlepšiu ochranu pre prípad zlyhania počítača alebo iných problémov s počítačom.

História súborov zálohuje len kópie súborov v priečinkoch Dokumenty, Hudba, Obrázky, Videá a Pracovná plocha a súbory v službe OneDrive dostupné offline v PC. Ak chcete zálohovať aj súbory uložené na iných miestach, môžete ich pridať do jedného z týchto priečinkov.

Ak plánujete použiť novú externú jednotku, pripojte ju k počítaču. Ak sa zobrazí oznámenie s otázkou, či chcete jednotku nakonfigurovať pre funkciu História súborov, ťuknite alebo kliknite naň a na zobrazenej obrazovke zapnite funkciu História súborov.

V opačnom prípade postupujte podľa týchto krokov a vyberte si buď sieťovú jednotku, alebo externú jednotku aktuálne pripojenú k počítaču.

  1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadávanie. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.)
  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Nastavenie Histórie súborov a potom vyberte možnosť Nastavenie Histórie súborov.
  3. Vyberte položku Vybrať jednotku a vyberte sieťovú alebo externú jednotku, ktorú chcete použiť.
  4. Zapnite funkciu História súborov.

Obnova súborov alebo priečinkov pomocou funkcie História súborov

História súborov pravidelne zálohuje verzie súborov v priečinkoch Dokumenty, Hudba, Obrázky, Videá a Pracovná plocha a súbory v službe OneDrive dostupné offline v PC. Za určitý čas získate úplnú históriu svojich súborov. Ak sa pôvodné súbory stratia, poškodia alebo odstránia, môžete ich obnoviť. Taktiež môžete vyhľadať a obnoviť rôzne verzie súborov. Ak chcete napríklad obnoviť staršiu verziu súboru (aj v prípade, že nebola odstránená ani sa nestratila), môžete prehľadať časovú os, vybrať požadovanú verziu a obnoviť ju.

Pri obnove súborov alebo priečinkov pomocou funkcie História súborov postupujte podľa týchto krokov.

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Hľadať (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Hľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte text obnoviť súbory a potom vyberte položku Obnoviť súbory pomocou histórie súborov.
  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov súboru, ktorý hľadáte, alebo pomocou šípky doprava alebo šípky doľava prechádzajte rôzne verzie priečinkov a súborov.
  3. Vyberte, čo chcete obnoviť do pôvodného umiestnenia, a potom vyberte tlačidlo Obnoviť.

    Ak chcete obnoviť súbory do iného umiestnenia než pôvodného, podržte stlačené tlačidlo Obnoviť alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Obnoviť do a potom vyberte nové umiestnenie.
Vlastnosti

ID článku: 17128 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky