Nastavenie bezdrôtovej siete

Domáca bezdrôtová sieť vám umožňuje pripojiť sa na internet z rôznych miest vo vašej domácnosti. Tento článok opisuje základný postup konfigurácie bezdrôtovej siete a zahájenie jej používania.

Získanie potrebných zariadení

Pred samotnou konfiguráciou bezdrôtovej siete budete potrebovať:

Širokopásmové internetové pripojenie a modem. Širokopásmové internetové pripojenie je vysokorýchlostné pripojenie na internet. Linka DSL (Digital Subscriber Line) a káblové pripojenie sú dve najčastejšie formy širokopásmového pripojenia. Širokopásmové pripojenie môžete získať kontaktovaním poskytovateľa internetových služieb (ISP). Poskytovateľmi služieb DSL zvyčajne bývajú telefónne spoločnosti, zatiaľ čo v prípade káblových služieb to bývajú kábloví operátori. Poskytovatelia internetových služieb často ponúkajú širokopásmové modemy. Niektorí poskytovatelia internetových služieb tiež ponúkajú kombináciu modemu a bezdrôtového smerovača. Tieto zariadenia môžete zakúpiť aj v predajniach s počítačmi a elektronikou a na webe.

Bezdrôtový smerovač. Smerovač zabezpečuje výmenu informácií medzi vašou sieťou a internetom. Pri použití bezdrôtového smerovača môžete pripojiť PC k sieti pomocou rádiových signálov namiesto káblov. Existujú rôzne druhy technológií bezdrôtových sietí, medzi ktoré patria 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.11ac.

Adaptér bezdrôtovej siete. Adaptér bezdrôtovej siete je zariadenie, ktoré pripája počítač k bezdrôtovej sieti. Na pripojenie prenosných a stolových PC k bezdrôtovej sieti musí byť počítač vybavený adaptérom bezdrôtovej siete. Väčšina prenosných počítačov a tabletov – a niektoré stolné počítače – sa dodáva s už nainštalovaným adaptérom bezdrôtovej siete.

Postup kontroly, či je váš počítač vybavený adaptérom bezdrôtovej siete:

  1. Vyberte tlačidlo Štart , zadajte slovné spojenie Správca zariadení a potom ho vyberte.
  2. Rozšírte sieťové adaptéry.
  3. Vyhľadajte sieťový adaptér, ktorý môže mať v názve slovo „bezdrôtový“ (wireless).

Nastavenie modemu a internetového pripojenia

Keď máte pripravené všetky zariadenia, bude potrebné nastaviť modem a internetové pripojenie. Ak modem nenakonfiguroval poskytovateľ internetových služieb (ISP), podľa pokynov pribalených k modemu pripojte modem k PC a internetu. Ak používate linku DSL (Digital Subscriber Line), modem zapojte do konektora pre telefón. Ak používate káblové pripojenie, modem zapojte do konektora pre káblové pripojenie.

Umiestnenie bezdrôtového smerovača

Bezdrôtový smerovač dajte na miesto, kde bude prijímať najsilnejší signál s minimálnym rušením. Tieto tipy vám pomôžu dosiahnuť lepšie výsledky:

Bezdrôtový smerovač umiestnite do stredovej oblasti. Smerovač umiestnite čo najviac k stredu vašej domácnosti, aby bola intenzita signálu v celej domácnosti čo najvyššia.

Bezdrôtový smerovač neumiestňujte na podlahu ani k stenám a kovovým predmetom, ako sú kovové kartotéky. Čím menej fyzických prekážok bude medzi PC a signálom zo smerovača, tým je pravdepodobnejšie, že dokážete využiť maximálnu intenzitu signálu zo smerovača.

Obmedzte rušenie. Niektoré sieťové zariadenia pracujú na rádiovej frekvencii 2,4 gigahertzov (GHz). Toto pásmo je rovnaké ako v prípade väčšiny mikrovlnných rúr a mnohých bezdrôtových telefónov. Ak zapnete mikrovlnnú rúru alebo vám niekto zavolá na bezdrôtový telefón, môže dôjsť k dočasnému rušeniu bezdrôtového signálu. Väčšine z týchto problémov sa môžete vyhnúť používaním bezdrôtového telefónu pracujúceho pri vyššej frekvencii, napríklad 5,8 GHz.

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

Zabezpečenie je vždy dôležité; v prípade bezdrôtovej siete je dôležité dokonca ešte viac, pretože sieťový signál môže byť vysielaný mimo vášho domova. Pokiaľ nezabezpečíte svoju sieť, ľudia s PC vo vašom okolí môžu pristupovať k údajom uloženým vo vašich počítačoch pripojených k sieti a využívať vaše internetové pripojenie.

Postup zvýšenia zabezpečenia siete:

Smerovač môžete ochrániť zmenou predvoleného mena používateľa a hesla. Väčšina výrobcov smerovačov má pre smerovač nastavené predvolené meno používateľa a heslo a predvolený názov siete (nazýva sa aj SSID). Niekto by tieto informácie mohol využiť na prístup k smerovaču bez vášho vedomia. Ak sa tomu chcete vyhnúť, zmeňte na smerovači predvolené meno používateľa a heslo. Podrobnosti a inštrukcie nájdete v dokumentácii zariadenia.

Nastavte kľúč zabezpečenia (heslo) pre svoju sieť. Bezdrôtové siete majú nastavený kľúč zabezpečenia siete, ktorý ich chráni pred neoprávneným prístupom. Ak váš smerovač podporuje zabezpečenie Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), odporúčame, aby ste ho používali. Skontrolujte dokumentáciu k smerovaču, kde nájdete podrobnejšie informácie, ako napríklad typ podporovaného zabezpečenia a spôsob jeho nastavenia.

Niektoré smerovače podporujú zabezpečenie Wi-Fi Protected Setup (WPS). Ak smerovač podporuje funkciu WPS a je pripojený k sieti, pri nastavení kľúča zabezpečenia siete postupujte takto:

  1. Vyberte tlačidlo Štart , začnite zadávať reťazec Centrum sietí a zdieľania a potom vyberte príslušnú položku v zozname.
  2. Vyberte položku Nastaviť nové pripojenie alebo sieť.
  3. Vyberte položku Nastaviť novú sieť a potom vyberte tlačidlo Ďalej.
Pomocou pokykov sprievodcu vytvoríte názov siete a kľúč zabezpečenia. Ak ho váš smerovač podporuje, sprievodca sa predvolene uvedie do režimu zabezpečenia Wi-Fi Protected Access (WPA alebo WPA2). Odporúčame vám používať režim WPA2, pretože ponúka lepšie zabezpečenie ako WPA alebo WEP (Wired Equivalent Privacy). S režimom WPA2 alebo WPA môžete použiť aj heslo, aby ste si nemuseli pamätať sekvenciu ťažko zapamätateľných písmen a číslic.

Poznačte si kľúč zabezpečenia a uchovajte ho na bezpečnom mieste. Kľúč zabezpečenia môžete uložiť aj na USB kľúč podľa pokynov sprievodcu. (Uloženie kľúča zabezpečenia na USB kľúč je k dispozícii vo Windowse 8 a Windows 7, ale nie vo Windowse 10.)

Používajte firewall. Firewall je tvorený hardvérom a softvérom, ktorý slúži na zlepšenie ochrany počítača pred neoprávnenými používateľmi alebo škodlivým softvérom. Používanie firewallu na každom počítači v sieti môže pomôcť obmedziť šírenie škodlivého softvéru v sieti a chrániť vaše počítače pri prístupe na internet. Windows Firewall je súčasťou tejto verzie Windowsu.

Pripojenie počítača k bezdrôtovej sieti

  1. Vyberte ikonu Sieť alebo ikonu v oblasti oznámení.
  2. V zozname vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom vyberte položku Pripojiť.
  3. Zadajte kľúč zabezpečenia (často sa označuje aj pojmom heslo).
  4. Postupujte podľa prípadných ďalších pokynov.


Vlastnosti

ID článku: 17137 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky