Politika životného cyklu technickej podpory pre balíky Service Pack

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

V snahe neustále zlepšovať softvér od spoločnosti Microsoft sa vydávajú aktualizácie a opravy riešiace známe problémy. Mnohé z týchto opráv sa pravidelne kombinujú do jedného balíka nazývaného balík Service Pack, ktorý je možné nainštalovať. Fázy bežnej aj rozšírenej podpory pre softvér vyžadujú, aby sa podporovaný balík Service Pack produktu nainštaloval a mohlo sa tak pokračovať v získavaní plnej podpory (vrátane aktualizácií zabezpečenia a aktualizácií letného času).


Politika podpory pre balíky Service Pack
  • Po vydaní nového balíka Service Pack poskytuje spoločnosť Micrososft na 12 alebo 24 mesiacov podporu pre predchádzajúci balík Service Pack v závislosti od produktového radu (napríklad Windows, Office, servery alebo nástroje pre vývojárov)
  • Po skončení podpory pre balík Service Pack už spoločnosť Microsoft nebude pre daný balík Service Pack poskytovať nové aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie letného času alebo iné aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia. Naďalej bude k dispozícii podpora v obchodne primeranej miere, ako je uvedené nižšie
  • Po skončení podpory pre určitý produkt sa skončí aj podpora pre všetky balíky Service Pack pre daný produkt. Životný cyklus technickej podpory pre produkt nahrádza politiku podpory pre balík Service Pack
  • Harmonogramy technickej podpory pre balíky Service Pack ostávajú v rámci produktového radu jednotné
  • Pri vydaní nového balíka Service Pack spoločnosť Microsoft uverejní konkrétny harmonogram podpory pre predchádzajúci balík Service Pack
Dôrazne odporúčame zákazníkom vždy využívať plne podporovaný balík Service Pack, aby mali istotu, že používajú najnovšiu a najzabezpečenejšiu verziu produktu.

Zákazníkom využívajúcim podporované produkty s verziami balíkov Service Pack, pre ktoré už nie je k poskytovaná plná podpora, spoločnosť Microsoft ponúka podporu v nasledujúcej obchodne primeranej miere:

Podpora v obchodne primeranej miere sa zabezpečuje prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkom a podpory spoločnosti Microsoft, ako aj prostredníctvom ponúk spravovanej technickej podpory spoločnosti Microsoft (napríklad technická podpora Premier).
Ak si poskytovanie podpory bude na zabezpečenie ďalšej pomoci vyžadovať eskaláciu na vývoj, aktualizáciu netýkajúcu sa zabezpečenia alebo aktualizáciu zabezpečenia, zákazníkom sa zobrazí výzva na inováciu na plne podporovaný balík Service Pack.
Podpora v obchodne primeranej miere nezahŕňa možnosť zapojenia vývojárskych zdrojov spoločnosti Microsoft a alternatívne technické riešenia môžu byť obmedzené alebo nedostupné.

Systém produktových radov spoločnosti Microsoft a trvanie podpory pre balík Service Pack pre jednotlivé produktové rady je takýto:

Produktový radTrvanie podpory pre balíky Service Pack
 Windows klient a servery 24 mesiacov
 Dynamics 24 mesiacov
 Office 12 mesiacov
 Servery 12 mesiacov
 Vývojárske nástroje 12 mesiacov
 Spotrebiteľský softvér, multimédiá a hry 12 mesiacov


Táto politika podpory povoľuje zákazníkom prijímať existujúce aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia alebo vyžiadať aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia pre plne podporované balíky Service Pack počas fázy bežnej podpory.

Balíky Service Packs nie sú automaticky upravované tak, aby zahŕňali aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia vyvinuté po pôvodnom dátume vydania balíka Service Pack. Starší balík Service Pack možno upraviť tak, aby zahŕňal aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia, ktoré boli vyvinuté po vydaní balíka Service Pack. Obráťte sa na spoločnosť Microsoft a požiadajte o úpravu.

Aktualizácie zabezpečenia vydávané s bulletinmi od centra Microsoft Security Response Center budú revidované a zostavované len pre podporované balíky Service Pack. Aktualizácie letného času a aktualizácie časových pásem sú vytvorené len pre plne podporované balíky Service Pack.

Spoločnosť Microsoft dôrazne odporúča, aby zákazníci zvážili použitie balíkov Service Packs a nainštalovali ich včas, aby zaistili, že systémy sú aktuálne a majú najaktuálnejší zabezpečovací softvér. 

Táto upravená politika nadobudla účinnosť 13. apríla 2010.


Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.
 

Vlastnosti

ID článku: 17138 – Posledná kontrola: 26. 7. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky