Technická podpora politiky životného cyklu Microsoft Online Services

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

Služby online pre podniky a vývojárov

Služby online umožňujú zákazníkom používať nové spôsoby implementácie zmien v prostredí IT. Tieto zmeny sú často čoraz rýchlejšie a zákazníci si musia dávať pozor, aké zmeny sa chystajú v ich cloudových službách.

Spoločnosť Microsoft si uvedomuje, že služby online sú vo svojej podstate dynamickejšie. Okrem toho, že podnikom zabezpečuje agilnosť, vyžaduje tiež, aby sa pomocou politiky poskytovania podpory životného cyklu zaisťovala predvídateľnosť služieb. IT firmy oboznámené so štandardnou politikou životného cyklu podpory spoločnosti Microsoft pre lokálny softvér dozrú na to, aby politika online poskytovala konzistentné a predvídateľné skúsenosti so životným cyklom technickej podpory, ktoré možno očakávať od spoločnosti Microsoft.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa politiky Microsoft Azure Cloud Services nájdete v téme Najčastejšie otázky týkajúce sa Microsoft Azure Cloud Services.

Politika životného cyklu technickej podpory služieb online pre podniky a vývojárov

Politika podnikov a vývojárov pre online služby ponúka tri kľúčové vlastnosti:

Dostupnosť technickej podpory

  • Služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft budú k dispozícii počas platnosti zmluvy zákazníka so spoločnosťou Microsoft ohľadne služby online.
Oznámenie

  • V rámci všetkých služieb online spoločnosti Microsoft pre podniky a vývojárov, ak nie je uvedené inak, bude spoločnosť Microsoft zákazníkom oznamovať nutnosť vykonania krokov na zabránenie výraznému zhoršeniu normálneho používania služby online.
Pokračovanie služby a migrácia 

  • Spoločnosť Microsoft poskytne podnikom a vývojárom minimálne 12 mesiacov vopred oznámenie o ukončení služby online, ktorá nebude nahradená inou. Oznámenie sa netýka bezplatných služieb alebo predbežných vydaní. 


Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.
 

Vlastnosti

ID článku: 17139 – Posledná kontrola: 6. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky