Všeobecné otázky k politike životného cyklu

Na tejto stránke: 


POZNÁMKA: Táto stránka s najčastejšími otázkami bola aktualizovaná 22. novembra 2016.

 Politika 

1. Čo sú politiky spoločnosti Microsoft vzťahujúce sa na životné cykly produktov?
2. Platí táto politika na celom svete?
3. Prečo vznikla politika životného cyklu?
4. Ako bola politika životného cyklu vytvorená?
5. Ak mám viac produktov spoločnosti Microsoft, vzťahuje sa na všetky rovnaký harmonogram životného cyklu?
6. Na aké produkty sa politiky životného cyklu vzťahujú a odkedy platia?
7. Ako môžu zákazníci a partneri odhadnúť životný cyklus v prípade produktov, ktoré ešte nie sú k dispozícii alebo sú stále vo fáze bežnej podpory?
8. Je rozdiel medzi politikou životného cyklu vzťahujúcou sa na operačný systém Windows pre spotrebiteľov a pre podniky?
9. Aká je politika životného cyklu pre doplnky programov?
10. Aká je politika životného cyklu pre nástroje?
11. Aký je životný cyklus pre produkty alebo spoločnosti, ktoré spoločnosť Microsoft získa akvizíciou?
12. Aká je politika životného cyklu pre vedľajšie verzie hlavných produktov?

 Definície 

13. Čo v spoločnosti Microsoft znamená hlavný produkt a vedľajší produkt?
14. Čo je to súčasť produktu spoločnosti Microsoft?
15. Ako zistím, s ktorým produktom alebo platformou sa súčasť spája?
16. Čo je doplnok programu?
17. Čo je nástroj?

 Balíky Service Pack a aktualizácie 

18. Ako dlho poskytujete aktualizácie zabezpečenia pre vaše produkty?
19. Čo je politika pre balíky Service Pack?
20. Musím mať nainštalovaný najnovší balík Service Pack, ak chcem použiť aktualizáciu zabezpečenia alebo aktualizáciu, ktorá sa netýka zabezpečenia?
21. Ak chcú zákazníci dostávať aktualizácie zabezpečenia, je pre nich program rozšírenej podpory rýchlych opráv povinný?
22. Môže spoločnosť Microsoft počas fázy rozšírenej podpory vydať bez rozšírenej podpory rýchlych opráv aktualizácie, ktoré sa netýkajú zabezpečenia?
23. Čo sa stane, ak spoločnosť Microsoft vydá aktualizáciu zabezpečenia v rovnaký deň ako je dátum ukončenia podpory pre produkt?

 Podpora

24. Aký je rozdiel medzi bežnou podporou, rozšírenou podporou a samoobslužnou online podporou pre softvérové produkty?
25. Je dátum začiatku životného cyklu prvým dňom, od ktorého môžem získať technickú podporu pre produkt?
26. Kto môže získať podporu vo fáze rozšírenej podpory?
27. Ponúka spoločnosť Microsoft technickú podporu presahujúcu fázu rozšírenej podpory pre operačné systémy pre podniky, vývojárov a stolné počítače?
28. Ako funguje politika životného cyklu pri podpore Premier?
29. Ako môžu zákazníci, ktorí nemajú zmluvu o technickej podpore Premier, získať rozšírenú podporu rýchlych opráv pre aktualizácie, ktoré sa netýkajú zabezpečenia?
30. Ak chcú zákazníci dostávať aktualizácie zabezpečenia, je pre nich program rozšírenej podpory rýchlych opráv povinný?
31. Ak používam produkt spoločnosti Microsoft, na ktorý sa v súčasnosti vzťahuje politika životného cyklu, ale na môj operačný systém sa už podpora nevzťahuje, mám nárok na podporu?
32. Aké mám možnosti, ak chcem prijímať podporu aj po vypršaní platených ponúk technickej podpory zo strany spoločnosti Microsoft?
33. Nepotrebujem aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia. Potrebujem iba podporu pre telefón vo fáze rozšírenej podpory. Musím mať zmluvu o rozšírenej podpore rýchlych opráv?
34. Aký vplyv má politika životného cyklu na možnosti telefonickej a webovej podpory, ktoré sú prispôsobené požiadavkám domácich používateľov a zákazníkov v domácej kancelárii?
35. Aká podpora sa podľa politiky životného cyklu spoločnosti Microsoft vzťahuje na súčasti?

 Rôzne otázky

36. Ako dlho po zakúpení licencie môžem legálne používať softvér od spoločnosti Microsoft? Má politika životného cyklu vplyv na trvanie mojej softvérovej licencie?

Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.
 
Vlastnosti

ID článku: 17140 – Posledná kontrola: 4. 1. 2017 – Revízia: 2

Pripomienky