Zálohovanie a obnovenie súborov

Nikdy nie je na škodu urobiť si zálohu. Vytvorte si kópie svojich súborov na inom disku pre prípad, že by sa originálom niečo stalo.

Nastavenie zálohy

Vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
, vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Zálohovať > Pridať jednotku a potom vyberte externú jednotku alebo sieťové umiestnenie na zálohy.

Stránka nastavení zálohovania

Všetko je nastavené. Každú hodinu budeme zálohovať všetko v priečinku používateľa (C:\Používatelia\meno_používateľa). Výber súborov a interval ich zálohovania môžete zmeniť v časti Ďalšie možnosti.

Obnovenie súborov

Ak vám chýba niektorý dôležitý súbor alebo priečinok, môžete ho získať spať pomocou tohto postupu:

  1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz Obnoviť súbory a potom vyberte položku Obnoviť súbory pomocou histórie súborov.

  2. Pohľadajte požadovaný súbor a pomocou šípok zobrazte všetky jeho verzie.

  3. Keď nájdete požadovanú verziu, výberom položky Obnoviť uložíte súbor do jeho pôvodného umiestnenia. Ak ho chcete uložiť na iné miesto, stlačte a podržte položku Obnoviť (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši), vyberte možnosť Obnoviť do umiestnenia a potom vyberte nové umiestnenie.

Vlastnosti

ID článku: 17143 – Posledná kontrola: 13. 10. 2016 – Revízia: 10

Pripomienky