V aplikácii Mapy môžete svet skúmať mnohými spôsobmi pomocou rôznych zobrazení – zobrazenia ciest, leteckého pohľadu, miest v 3D a zobrazenia Streetside. V zobrazeniach ciest a leteckého pohľadu môžete sledovať dopravu v reálnom čase a pomocou kariet rýchlo prepínať medzi naposledy použitými polohami alebo navigačnými pokynmi.

Ak chcete začať, vyberte tlačidlo Štart

Ikona Štart
a potom položku MapyAsset not found.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte položku Zobrazenia mapy na pravej strane mapy a potom vyberte položku Cesta alebo Letecký pohľad a zapnite alebo vypnite možnosť Doprava.

Prípadne na rýchle zobrazenie dopravy a času, ako dlho budete cestovať, vyberte ikonu Doprava v hornej časti mapy. (Ak ste tak ešte neurobili, podľa pokynov si uložte domácu a pracovnú adresu). Dokonca tu môžete skontrolovať dostupné miestne dopravné kamery.

Tlačidlá Doprava a Zobrazenia mapy v Mapách

Ak chcete zobraziť úžasné letecké 3D pohľady na mestá po celom svete, vyberte položku Mestá v 3D Asset not found v hornej časti a vyhľadajte mesto alebo ho vyberte v zozname.

Zoznam miest v 3D v Mapách

Ak chcete zobraziť skutočný pohľad ako z ulice, vyhľadajte miesto (napríklad Eiffelova veža, Paríž) a na informačnom okne daného miesta vyberte položku Streetside. Pohybujete sa kliknutím alebo ťuknutím na miesto, kam chcete ísť.

Obrázok zobrazenia Streetside v aplikácii Mapy

Ak chcete zmeniť farbu aplikácie, vyberte položkyĎalšie > Nastavenie a v časti Prispôsobenie si vyberte motív mapy a farby aplikácie.

Prepínanie umiestnení pomocou kariet

Vždy, keď vyhľadávate miesta, používate navigáciu alebo vyberiete obľúbenú položku, v aplikácii Mapy sa vytvorí nová karta. Ak chcete prejsť späť na konkrétne miesto alebo súbor navigačných pokynov, vyberte ľubovoľnú kartu. Môžete tiež vybrať položku Minimalizovať a zobraziť väčšiu časť mapy.

Obrázok viacerých kariet v aplikácii Mapy

Pohyb v rámci mapy

Na priblíženie alebo vzdialenie použite koliesko alebo tlačidlá Priblížiť + a Vzdialiť – na mape. Na dotykovej obrazovke môžete akciu vykonať stiahnutím alebo roztiahnutím prstov na mape.

Ak sa chcete presunúť v ľubovoľnom smere, pomocou tlačidiel so šípkami presuňte mapu požadovaným smerom.

Ak chcete nakloniť pohľad, vyberte položku Nakloniť alebo na dotykovej obrazovke potiahnite dvomi prstami nahor alebo nadol.

Ak chcete mapu otočiť, vyberte ikonu kompasu

Ikona kompasu v aplikácii Mapy
a potom pomocou tlačidiel so šípkami otočte mapu v ľubovoľnom smere. Prípadne môžete na dotykovej obrazovke potiahnuť dvomi prstami z jednej strany na druhú.

Vlastnosti

ID článku: 17151 – Posledná kontrola: 27. 10. 2016 – Revízia: 11

Pripomienky