Udržiavanie počítača v aktualizovanom stave

Vzťahuje sa na: Windows 10

Vďaka najnovším funkciám a vylepšeniam je udržiavanie Windowsu v aktualizovanom stave jednoduchšie. Znamená to aj menej prerušení a reštartovania vtedy, keď počítač najviac používate.

Skvelou správou je, že na získanie najnovších aktualizácii nemusíte robiť nič, pretože sa budú automaticky sťahovať a inštalovať vždy, keď budú k dispozícii. (Ak používate pripojenie účtované podľa objemu dát, aktualizácie sa nezačnú sťahovať, kým to nepovolíte.)

Dokončenie inštalácie niektorých aktualizácií môže niekedy vyžadovať reštartovanie počítača. Pomocou času aktívneho používania nám môžete oznámiť, kedy zvyčajne používate počítač, a pomôcť nám zabrániť reštartu v nevhodnom čase.

  1. Vyberte tlačidlo Štart

    Start symbol
    , potom vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a potom vyberte položku Zmeniť čas aktívneho používania.

    Screenshot of dialog window for changing active hours

  2. Vyberte čas začiatku a ukončenia aktívneho používania a potom vyberte položku Uložiť.