Zoskupenie aplikácií na pracovných plochách

Vytvorte si virtuálne pracovné plochy a usporiadajte na nich aplikácie tak, ako vám to najviac vyhovuje. Vyberte položku Zobrazenie úloh na paneli úloh, potom položku Nová pracovná plocha a potom otvorte požadované aplikácie.

Ak chcete niektorú aplikáciu presunúť na inú virtuálnu pracovnú plochu, vyberte položku Zobrazenie úloh a potom presuňte aplikáciu z jednej plochy na druhú. Alebo vytvorte ďalšiu virtuálnu pracovnú plochu presunutím aplikácie na položku Nová pracovná plocha.

Snímka obrazovky s virtuálnymi pracovnými plochami

Vlastnosti

ID článku: 17172 – Posledná kontrola: 2. 8. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky