Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor

Moderátor číta nahlas text zobrazený na obrazovke počítača a popisuje udalosti, ako napríklad oznámenia alebo plánované činnosti kalendára, takže počítač môžete používať aj bez obrazovky.

Moderátora spustíte alebo zastavíte stlačením klávesu s logom Windows

Ikona s logom Windows
+ Enter. Ak chcete zobraziť všetky príkazy Moderátora, po otvorení Moderátora stlačte Caps Lock + F1. Ak má vaše zariadenie dotykovú obrazovku, ťuknite na ňu trikrát štyrmi prstami.

Použitie režimu skenovania na zrýchlenie činnosti

Pomocou režimu skenovania môžete rýchlo prechádzať aplikáciami a webovými stránkami. Môžete ho zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesov Caps Lock + medzerník.

Keď je zapnutý, stlačením tlačidiel so šípkami nahor a nadol sa presuniete na ďalší alebo predchádzajúci riadok textu v aplikácii alebo na webovej stránke a stlačením tlačidiel so šípkami doprava a doľava sa presuniete na ďalší alebo predchádzajúci znak. Ak chcete aktivovať položku, napríklad tlačidlo, stlačte medzerník.

Môžete sa tiež pohybovať podľa slov alebo odsekov. Ak sa chcete pohybovať po slovách, stlačte Ctrl + šípka doľava a Ctrl + šípka doprava. Ak sa chcete pohybovať po odsekoch, stlačte Ctrl + šípka nahor a Ctrl + šípka nadol.

Nastavenie Moderátora

Vlastnosti

ID článku: 17173 – Posledná kontrola: 6. 9. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky