Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor

Vzťahuje sa na: Windows 10

Moderátor číta nahlas text zobrazený na obrazovke počítača a popisuje udalosti, ako napríklad oznámenia alebo plánované činnosti v kalendári, takže počítač môžete používať aj bez obrazovky.

Moderátora spustíte alebo zastavíte stláčaním kombinácie klávesu s logom Windows + klávesu Ctrl + klávesu Enter. Ak chcete zobraziť všetky príkazy Moderátora, po otvorení Moderátora stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + F1. Ak má vaše zariadenie dotykovú obrazovku, ťuknite na ňu trikrát štyrmi prstami.

Použitie režimu skenovania na zrýchlenie činnosti


Pomocou režimu skenovania môžete rýchlo prechádzať aplikáciami a webovými stránkami. Môžete ho zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesov Caps Lock + medzerník.

Keď je zapnutý, stlačením klávesov so šípkami nahor a nadol sa presuniete na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok textu v aplikácii alebo na webovej stránke a stlačením klávesov so šípkami doprava a doľava sa presuniete na nasledujúci alebo predchádzajúci znak. Ak chcete aktivovať položku, napríklad tlačidlo, stlačte medzerník.

Môžete sa tiež pohybovať podľa slov alebo odsekov. Ak sa chcete pohybovať po slovách, stlačte Ctrl + šípka doľava a Ctrl + šípka doprava. Ak sa chcete pohybovať po odsekoch, stlačte Ctrl + šípka nahor a Ctrl + šípka nadol.

Nastavenie Moderátora