Pripnite si aplikácie do ponuky Štart a prezerajte si najnovšie aktuality o tom, čo sa deje vo vašom svete – napríklad nový e-mail, najbližšie stretnutie alebo predpoveď počasia na víkend. Aplikácia, ktorú si pripnete, sa pridá do ponuky Štart ako nová dlaždica.

Pripnutie aplikácií do ponuky Štart

  1. Vyberte tlačidlo Štart

    Ikona s logom Windows
    a potom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pripnúť, alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši.

  2. Vyberte položku Pripnúť na obrazovku Štart.

    Pripnutie aplikácií na obrazovku Štart

Po pripnutí novej aplikácie môžete zmeniť jej veľkosť. Stlačte a podržte dlaždicu aplikácie (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši), vyberte položku Zmeniť veľkosť a potom vyberte požadovanú veľkosť dlaždice.

Zoskupovanie aplikácií

Po pripnutí aplikáciu premiestnite do skupiny.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu dlaždíc, premiestňujte dlaždicu aplikácie nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí rozdeľovač skupiny, a potom dlaždicu uvoľnite. Premiestnením aplikácií zo skupiny do skupiny si môžete usporiadať dlaždice tak, ako to potrebujete.

Animovaný obrázok GIF dlaždice premiestňovanej do novej skupiny v ponuke Štart

Ak chcete novú skupinu pomenovať, vyberte voľné miesto nad novou skupinou a zadajte názov.

Vlastnosti

ID článku: 17176 – Posledná kontrola: 2. 8. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky