Zobrazenie ponuky Štart na celú obrazovku

Ak chcete ponuku Štart zobraziť na celú obrazovku a zobraziť tak všetko naraz, vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
, vyberte položky Nastavenie > Prispôsobenie > Štart a potom zapnite možnosť Zobrazenie ponuky Štart na celú obrazovku.

Pri najbližšom otvorení ponuky Štart vyplní obrazovka Štart celú pracovnú plochu. Vyberte položku Všetky aplikácie , ak chcete zobraziť všetky aplikácie a programy na celú obrazovku, alebo používajte pripnuté dlaždice , ak vám vyhovuje dynamické zobrazenie.

Obrázok celej obrazovky Štart s bublinou tlačidiel ponuky

  1. Ponuka (rozbalí sa a zobrazí názvy všetkých položiek ponuky)

  2. Pripnuté dlaždice

  3. Všetky aplikácie

Ak chcete iba zmeniť veľkosť ponuky Štart, aby bola trochu vyššia alebo širšia, vyberte jej horný alebo bočný okraj a presuňte ho.

Zmena veľkosti ponuky Štart

Vlastnosti

ID článku: 17179 – Posledná kontrola: 13. 10. 2016 – Revízia: 9

Pripomienky