Uľahčenie používania PC

Na nastavenie počítača tak, sa jednoduchšie používal, stačí len niekoľko krokov. Väčšina možností zjednodušenia prístupu je k dispozícii v časti Nastavenia. Vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
a potom vyberte položky Nastavenie > Zjednodušenie prístupu .

Najčastejšie používané možnosti sú k dispozícii aj z prihlasovacej obrazovky. Zobrazíte ich výberom tlačidla Zjednodušenie prístupu v pravom dolnom rohu.

Možnosti zjednodušenia prístupu na prihlasovacej obrazovke

Možnosti zjednodušenia prístupu môžu uľahčiť:

  • Používanie počítača bez obrazovky. Moderátor vám prečíta zvukové popisy prvkov na obrazovke, napríklad textu a tlačidiel.

  • Zobrazenie obsahu obrazovky. Pomocou Zväčšovacieho skla sa zväčší obsah na obrazovke alebo môžete použiť režim s vysokým kontrastom.

  • Používanie klávesnice. Môžete zapnúť funkcie Jedným prstom, Ozvučenie klávesov, Filtrovanie klávesov alebo Klávesnica na obrazovke.

  • Používanie myši. Môžete zmeniť veľkosť ukazovateľa alebo zapnúť funkciu Klávesy myši, aby ste mohli na pohyb myši používať numerickú klávesnicu.

Možnosti zväčšovacieho skla v nastaveniach

Vlastnosti

ID článku: 17180 – Posledná kontrola: 2. 8. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky