Šetrenie času s klávesovými skratkami

Gestá na dotykovej obrazovke ponúkajú nové možnosti, ale klávesové skratky sú stále k dispozícii. Vyťažte z Windowsu maximum pomocou týchto klávesových skratiek pre aplikácie a pracovné plochy.

 • Pridanie pracovnej plochy: kláves s logom Windows

  Ikona s logom Windows
  + Ctrl + D

 • Presun aplikácie na monitor vpravo: kláves s logom Windows

  Ikona s logom Windows
  + Shift + šípka doprava

 • Presun aplikácie na monitor vpravo: kláves s logom Windows

  Ikona s logom Windows
  + Shift + šípka doľava

 • Zobrazenie všetkých otvorených aplikácií a ďalších vytvorených pracovných plôch: kláves s logom Windows

  Ikona s logom Windows
  + Tab

 • Prepínanie medzi vytvorenými pracovnými plochami na pravej strane: kláves s logom Windows

  Ikona s logom Windows
  + Ctrl + šípka doprava

 • Prepínanie medzi vytvorenými pracovnými plochami na ľavej strane: kláves s logom Windows

  Ikona s logom Windows
  + Ctrl + šípka doľava

 • Zatvorenie používanej pracovnej plochy: kláves s logom Windows

  Ikona s logom Windows
  + Ctrl + F4

Toto je len malá ukážka klávesových skratiek vo Windowse. Všetky ich nájdete na stránke Klávesové skratky vo Windowse.

Vlastnosti

ID článku: 17189 – Posledná kontrola: 6. 9. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky