Zobrazenie položiek ponuky Štart

Aplikácie, nastavenia, súbory – to všetko nájdete v ponuke Štart. Jednoducho vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
na paneli úloh. Potom môžete ponuku prispôsobiť pripnutím aplikácií a programov alebo premiestnením a preskupením dlaždíc. Ak potrebujete viac miesta, môžete zmeniť veľkosť ponuky Štart.

Vaše aplikácie a programy vždy poruke

Na ľavej strane ponuky Štart môžete otvoriť Prieskumníka, Nastavenie a ďalšie často používané aplikácie. Posúvaním nadol v zozname aplikácií si môžete prezrieť všetky aplikácie a programy v abecednom poradí od A po Xbox.

Bubliny pre ikony Ponuka, Konto, Prieskumník, Nastavenie a Napájanie.

  1. Ponuka (rozbalí sa a zobrazí názvy všetkých položiek ponuky)

  2. Konto

  3. Prieskumník

  4. Nastavenie

  5. Napájanie

Máte to vo svojich rukách

Na ľavej strane ponuky Štart môžete zamknúť počítač alebo sa z neho odhlásiť, prepnúť konto používateľa alebo zmeniť obrázok svojho konta kliknutím naň (alebo na ikonu Kontá, ak ešte nemáte pridaný osobný obrázok).

Možnosti ponuky obrázka konta v ponuke Štart

Keď sa chystáte na chvíľu odísť, máte vždy k dispozícii tlačidlo napájania v dolnej časti ponuky Štart, ktorým môžete prepnúť počítač do režimu spánku, reštartovať ho alebo úplné vypnúť.

Ak chcete vykonať ďalšie zmeny vo vzhľade ponuky Štart, vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
, potom vyberte položky Nastavenie > Prispôsobenie > Štart. V tejto ponuke môžete zmeniť aplikácie a priečinky, ktoré sa zobrazujú v ponuke Štart.

Nastavenia ponuky Štart

Vlastnosti

ID článku: 17195 – Posledná kontrola: 13. 10. 2016 – Revízia: 10

Windows 10

Pripomienky