Nastavenie e-mailu a kalendára

Windows 10 má už aplikácie Pošta a Kalendár vstavané. Nájdete ich po výbere tlačidla

Ikona s logom Windows
alebo zadajte výrazy pošta alebo kalendár do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh.

Aplikácia Kalendár a Pošta v ponuke Štart

Majster v používaní e-mailu a plánovania

Aplikácie ste našli, teraz ich naplno využite pridaním svojich kont. Ak prvýkrát otvárate niektorú z aplikácií, zobrazí sa jej uvítacia stránka. Podľa pokynov nastavte svoje konto. V opačnom prípade postupujte takto:

  1. V aplikácii Pošta alebo Kalendár vyberte položku Nastavenie v ľavom dolnom rohu.

  2. Vyberte položky Kontá > Pridať konto, vyberte typ svojho konta a potom postupujte podľa pokynov.

Vaše e-maily a kalendár sa začnú synchronizovať hneď po nastavení konta.

Niekoľko ďalších užitočných vecí, ktoré by ste mali vedieť:

  • Po úspešnom pridaní jedného konta sa môžete kedykoľvek vrátiť späť do nastavení a pridať ďalšie konto.

  • Rovnaké konto nie je nutné pridávať dvakrát – keď ho pridáte do jednej aplikácie, ostatné aplikácie sa automaticky pripoja k tomu istému kontu. Medzi týmito dvoma kontami sa môžete prepínať výberom ikony Pošta alebo Kalendár v ľavej dolnej časti okna.

    Prepínanie medzi poštou a kalendárom

  • Ktorékoľvek konto môžete kedykoľvek odstrániť prechodom pod položky Nastavenia > Kontá a následným výberom konta, ktoré chcete odstrániť. Vyberte položku Odstrániť konto. (Ak ste sa prihlásili do počítača pomocou konta Microsoft, toto konto sa automaticky pridá do aplikácie Pošta a Kalendár a nedá sa odstrániť. Všetky ostatné, ktoré ste pridali sami, však môžete odstrániť.)

  • Ak máte ďalšie otázky o používaní aplikácií vrátane informácií o riešení problémov v prípade problémov pri pridaní konta, odpovede nájdete po kliknutí na Nastavenia > Pomocník > Otvoriť pomocníka.

Kde nájdem svoje kontakty?

Keď pridávate konto buď pomocou aplikácie Pošta a Kalendár, alebo iných aplikácií pre sociálne médiá, všetky kontakty naviazané na tieto kontá za zobrazia v aplikácii Ľudia. Aplikáciu Ľudia vyhľadajte zadaním reťazca Ľudia do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh.

Vlastnosti

ID článku: 17198 – Posledná kontrola: 2. 8. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky