Windows 10 vkladá oznámenia a rýchle akcie do centra akcií – priamo na paneli úloh – kde k nim môžete rýchlo získať prístup.

Ak chcete otvoriť centrum akcií na paneli úloh, vyberte ikonu centra akcií . (Môžete tiež potiahnuť prstom smerom od pravého okraja obrazovky alebo stlačiť kláves s logom Windows

Ikona s logom Windows
+ A.)

Centrum akcií

Okamžité oznámenia

Ak je na oznámení šípka doprava, jej výberom si môžete prečítať ďalšie informácie alebo vykonať akciu, napríklad odpovedať na správu, bez potreby otvoriť súvisiacu aplikáciu alebo iného odosielateľa oznámenia. Nechcete vykonať žiadnu akciu? Oznámenie vymažete tak, že ho vyberiete a potiahnete smerom doprava mimo obrazovku alebo použijete tlačidlo na jeho vymazanie.

Chcete, aby sa v centre akcií zobrazovali oznámenia z niektorých aplikácií pred ostatnými oznámeniami? Stlačte a podržte názov skupiny oznámení (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a vyberte položku Priradiť tejto skupine vysokú prioritu. Oznámenia od odosielateľov s vysokou prioritou sa vždy zobrazia nad oznámeniami od odosielateľov s normálnou prioritou.

Oznámenia v centre akcií

Vytváranie odkazov

Rýchle akcie vás presunú priamo do nastavení a aplikácií, ktoré pravdepodobne často používate, a to od Bluetoothu po jas. Po otvorení Centra akcií sa zobrazia všetky dostupné rýchle akcie. Keď ich zbalíte, zostanú zobrazené iba tie najdôležitejšie.

Mriežka rýchlych akcií v centre akcií

Vlastnosti

ID článku: 17203 – Posledná kontrola: 13. 10. 2016 – Revízia: 11

Windows 10

Pripomienky