Používanie aplikácie Windows Ink

Zapisujte si poznámky, črtajte a kreslite na snímky obrazovky pomocou pera v aplikácii Windows Ink Workspace.

Windows Ink Workspace

Výberom ikony pera otvorte pracovný priestor. V tomto okne môžete otvoriť aplikáciu Rýchle poznámky, skicár alebo snímku z obrazovky na skicovanie.

Okrem toho môžete aplikácie, s ktorými používate pero, rýchlo otvoriť v časti Naposledy použité.

Nastavenie pripomenutí a ďalšie možnosti v Rýchlych poznámkach

Windows Ink Workspace spolupracuje s Cortanou, aby boli Rýchle poznámky ešte užitočnejšie. Zapíšte si do nich pripomenutia, čarbite si alebo si poznačte svoj ďalší skvelý nápad.

Výberom tlačidla Pridať poznámku môžete vytvoriť novú poznámku. Výberom tlačidla Viac môžete presúvať poznámky a meniť ich veľkosť a farbu.

Kreslenie do skicára

Image of the sketchpad and the digital ruler.

Skicár je prázdna tabuľa, na ktorej môžete kresliť, čo len chcete. Môžete použiť pravítko na dosiahnutie správneho uhla a zmeniť veľkosť ťahu štetca dokonca aj počas kreslenia. Keď skončíte, môžete kresbu zdieľať , skopírovať alebo uložiť .

Pridávanie poznámok do snímky obrazovky pomocou snímky z obrazovky na skicovanie

Otvorte snímku z obrazovky na skicovanie a nakreslite na ňu všetko, čo práve robíte na počítači. Máte tu všetky nástroje skicára od pravítka cez šírku čiary po zdieľanie a export.

Vlastnosti

ID článku: 17207 – Posledná kontrola: 1. 12. 2016 – Revízia: 13

Pripomienky