Použitie rozpoznávania reči

Vzťahuje sa na: Windows 10

Windows Rozpoznávanie reči umožňuje ovládať počítač iba hlasom bez potreby klávesnice alebo myši. K dispozícii je sprievodca, ktorý vám pomôže začať. Stačí pripojiť mikrofón a do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadať slovné spojenie Rozpoznávanie reči a vybrať položku Windows Rozpoznávanie reči.

Po dokončení postupu v sprievodcovi môžete absolvovať kurz, v ktorom sa oboznámite s hlasovými príkazmi a naučíte počítač rozpoznávať váš hlas. Ďalšie hlasové príkazy nájdete v časti Hlasové príkazy funkcie Windows Rozpoznávanie reči.

Ďalšie možnosti zobrazíte po zadaní slovného spojenia Ovládací panel do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh a výbere položky Ovládací panel. Potom vyberte položky Zjednodušenie prístupu > Rozpoznávanie reči.

Nastavenia rozpoznávania reči v ovládacom paneli