Používanie dotykových gest s Windowsom

Ovládajte Windows rýchlejšie pomocou dotykovej obrazovky alebo gest dotykového zariadenia. Ak ste stará škola, pozrite si najnovšie klávesové skratky.

Skúste potiahnuť prstom a získať tak potrebné informácie rýchlejšie. Tento pohyb vykonáte rýchlym potiahnutím prsta po obrazovke.

Ilustrácia potiahnutia prsta smerom od okraja obrazovky

  • Na otvorenie centra akcií potiahnite prstom smerom od pravého okraja obrazovky.

  • Na zobrazenie všetkých otvorených aplikácií v zobrazení úloh potiahnite prstom zľava smerom do stredu.

  • Potiahnite prstom zhora a zobrazia sa záhlavia okien v aplikáciách zobrazených na celú obrazovku.

  • Na zobrazenie panela úloh v aplikáciách zobrazených na celú obrazovku potiahnite prstom smerom od spodného okraja obrazovky.

Vlastnosti

ID článku: 17209 – Posledná kontrola: 1. 12. 2016 – Revízia: 10

Pripomienky