Používanie PC ako tabletu

Režim tabletu zjednodušuje a zintuitívňuje Windows, ktorý sa potom lepšie používa s dotykovými gestami v zariadeniach typu 2 v 1 alebo vtedy, ak nechcete používať klávesnicu a myš. Režim tabletu zapnete výberom centra akcií na paneli úloh a výberom položky Režim tabletu .

Obrázok rýchlej akcie v režime tabletu

Ponuka Štart a aplikácie (vrátane starších programov) sa otvárajú v režime na celú obrazovku, čím získate viac priestoru na prácu v nich. Ak chcete používať dve aplikácie vedľa seba, presuňte jednu aplikáciu nabok. Uvidíte, kde sa prichytí spolu s ostatnými otvorenými aplikáciami, ktoré sa môžu prichytiť vedľa nej.

V režime tabletu existuje aj niekoľko ďalších akcií, ktoré môžete vykonať:

  • Na zmenu veľkosti oboch okien naraz použite zdieľaný okraj medzi dvomi prichytenými aplikáciami.

  • Na paneli úloh vyberte položku Zobrazenie úloh a potom presunutím aplikácie do strany môžete vykonať prichytenie tejto aplikácie priamo v zobrazení úloh.

  • Pomocou tlačidla Späť na paneli úloh môžete prejsť späť v aplikácii alebo na predchádzajúcu aplikáciu, ktorú ste používali.

  • Aplikáciu zatvoríte jej potiahnutím do dolnej časti obrazovky.

Ďalšie informácie o používaní dotykových funkcií nájdete v téme Používanie dotykových gest s Windowsom.

Vlastnosti

ID článku: 17210 – Posledná kontrola: 2. 8. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky