Prečo nemôžem prejsť do režimu online?

Máte problémy s pripojením vo Windowse? Najprv vyskúšajte tieto základné pravidlá. Ak problémy aj naďalej pretrvávajú, môžete vyskúšať pokročilejšie kroky v časti Riešenie problémov so sieťovým pripojením.

Použitie Poradcu pri riešení problémov so sieťou

Umožnite Windowsu, aby vám pri riešení problému pomohol. Vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
, potom vyberte položky Nastavenie > Sieť a internet > Stav > Poradca pri riešení problémov so sieťou v časti Zmena sieťových nastavení.

Ak to nepomôže a používate káblové pripojenie, skontrolujte, či sú oba konce ethernetového kábla pevne zapojené do počítača a smerovača alebo modemu.

Problémy s pripojením k Wi-Fi

Môžete vyskúšať niekoľko postupov:

 • Uistite sa, že Wi-Fi je zapnuté. Vyberte tlačidlo Štart

  Ikona s logom Windows
  , potom vyberte položky Nastavenie > Sieť a internet > Wi‑Fi a skontrolujte pripojenie. V ďalšom kroku vyberte možnosť Zobraziť dostupné siete. Ak sa v zozname zobrazuje sieť, ktorú očakávate, vyberte ju a potom vyberte položku Pripojiť.

 • Uistite sa, že fyzický prepínač Wi-Fi pripojenia je na prenosnom počítači zapnutý. (Zapnutie zvyčajne označuje rozsvietený indikátor.)

 • Vyberte tlačidlo Štart

  Ikona s logom Windows
  , potom vyberte položky Nastavenie > Sieť a internet > Režim V lietadle a ak je režim V lietadle zapnutý, vypnite ho.

 • Premiestnite sa bližšie k smerovaču alebo prístupovému bodu.

Obrázok znázorňujúci stránku s nastaveniami Sieť a internet

Ak žiadny z týchto postupov problém nevyriešil, reštartujte Wi-Fi smerovač. Toto by mal byť jeden z posledných pokusov o vyriešenie problému, ktoré môžete vyskúšať.

Môžete sa tiež skúsiť namiesto toho pripojiť k mobilnej sieti. Vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
, potom vyberte položky Nastavenie > Sieť a internet a skontrolujte, či sa v zozname nastavení zobrazuje položka Mobilná sieť.

Nevidíte doma názov svojej Wi-Fi siete?

Uistite sa, že je smerovač nastavený na vysielanie názvu siete:

 1. Pripojte počítač k smerovaču pomocou ethernetového kábla.

 2. Otvorte webový prehliadač a zadajte IP adresu svojho bezdrôtového smerovača. (Napríklad 192.168.1.1 alebo 172.16.0.0 – predvolenú IP adresu nájdete v dokumentácii dodanej so smerovačom.)

 3. Prihláste sa so svojím menom používateľa a heslom a potom sa uistite, že možnosť s označením Enable SSID Broadcast (Povoliť vysielanie SSID), Wireless SSID broadcast (Bezdrôtové vysielanie SSID) alebo podobná možnosť je zapnutá. Toto nastavenie sa zvyčajne nachádza na stránke nastavení bezdrôtovej komunikácie.

Vlastnosti

ID článku: 17220 – Posledná kontrola: 13. 10. 2016 – Revízia: 15

Pripomienky