Microsoft Edge vám ako jediný prehliadač umožňuje zaznamenávať poznámky, písať, kresliť a zvýrazňovať informácie priamo na webových stránkach. Následne môžete výsledok svojej práce uložiť a zdieľať akýmkoľvek z bežných spôsobov. Zaznamenajte si poznámky k receptom, pošlite svojmu partnerovi nenápadné tipy na narodeninové darčeky alebo dokreslite celebritám fúzy – web bude vaším plátnom.

Vyberte možnosť Vytvoriť webovú poznámku

Obrázok ikony Vytvoriť webovú poznámku
a do zobrazenej stránky začnite pridávať obsah.

Snímka obrazovky s poznámkami a zvýraznenými vetami na webovej stránke.

Funkciu Pero použite na písanie na dotykovej obrazovke alebo pomocou myši a položku Zvýrazniť alebo položku Písať

obrázok ikony Napísať poznámku
použite na napísanie poznámky, ktorú môžete následne Zdieľať.

Sn�mka obrazovky s�pozn�mkami a�zv�raznen�mi vetami na webov�ch str�nkach

1. Pero, 2. Zvýrazňovač, 3. Guma, 4. Pridanie poznámky z klávesnice, 5. Vystrihovanie

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s poznámkami na webe a zdieľaním, pozrite si dokument Použitie prehliadača Microsoft Edge na spoluprácu (PDF, len v angličtine).

Vlastnosti

ID článku: 17221 – Posledná kontrola: 6. 12. 2016 – Revízia: 14

Pripomienky