Ako mám postupovať, ak aplikácia Microsoft Security Essentials zistí, že v mojom počítači sa nachádza škodlivý softvér?

Ak aplikácia Microsoft Security Essentials v počítači zistí škodlivý softvér alebo potenciálne nežiaduci softvér (pri sledovaní počítača pomocou ochrany v reálnom čase alebo po spustení kontroly), upozorní na zistenú položku zobrazením správy v oblasti oznámení na pravej strane panela úloh.

Aplikácia Microsoft Security Essentials v niektorých prípadoch vykoná automatickú akciu, odstráni škodlivý softvér z PC a upozorní vás na túto akciu. V iných prípadoch aplikácia Microsoft Security Essentials zobrazí oznámenie o tom, že rozpoznala škodlivý alebo potenciálne nežiaduci softvér. Kliknutím na položku Vyčistiť počítač odstráňte softvér alebo kliknutím na tlačidlo Zobraziť podrobnosti otvorte okno Podrobnosti o potenciálnych hrozbách a získajte doplnkové informácie o zistenej položke. Ak potrebujete poradiť, ktorú akciu by ste mali aplikovať na zistenú položku, vychádzajte z úrovne upozornenia, ktorú aplikácia Microsoft Security Essentials priradila príslušnej položke.

Úrovne upozornenia vám pomôžu vybrať spôsob reakcie na vírusy, spyware a iný potenciálne nežiaduci softvér. Hoci vám aplikácia Microsoft Security Essentials odporučí odstrániť všetky vírusy a spyware, nie všetok označený softvér bude škodlivý či nežiaduci. Nasledujúce informácie vám pomôžu rozhodnúť sa o ďalšom postupe v prípade, ak aplikácia Microsoft Security Essentials v počítači zistí potenciálne nežiaduci softvér.

V závislosti od úrovne upozornenia si môžete vybrať jednu z týchto akcií, ktorá sa následne aplikuje na zistenú položku:

  • Odstrániť. Táto akcia natrvalo odstráni softvér z počítača.
  • Odoslať do karantény. Táto akcia odošle softvér do karantény, aby sa nedal spustiť. Keď aplikácia Microsoft Security Essentials odošle softvér do karantény, presunie ho na iné miesto v PC a potom znemožní spustiť tento softvér, kým sa ho nerozhodnete obnoviť alebo odstrániť.
  • Povoliť. Táto akcia pridá softvér do zoznamu povolených položiek v aplikácii Microsoft Security Essentials a umožní ho spúšťať v počítači. Aplikácia Microsoft Security Essentials prestane upozorňovať na riziko, ktoré softvér môže predstavovať pre osobné údaje alebo počítač.

Vlastnosti

ID článku: 17223 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky