Nastavte si tú správnu úroveň hlasitosti pre telefonáty, hudbu a ďalšie situácie.

Pre telefonické hovory

Ak chcete zmeniť hlasitosť zvonenia telefónu, na telefóne stláčajte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti alebo tlačidlo na zníženie hlasitosti dovtedy, kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť zvonenia. Túto úroveň hlasitosti budú mať aj zvuky oznámení.

Zobrazen� pole Zvonenie+ozn�menia

Ste v kine alebo niekde inde, kde nechcete, aby vám zvonil telefón? Stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti alebo tlačidlo na zníženie hlasitosti a potom vyberte položku Zvonenie v časti Zvonenie+oznámenia. V hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .

Ak chcete zmeniť hlasitosť počas hovoru, stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti alebo tlačidlo na zníženie hlasitosti.

Pre hudbu a aplikácie

Pri počúvaní hudby alebo prehrávaní iného zvuku stlačte na telefóne tlačidlo na zvýšenie hlasitosti alebo tlačidlo na zníženie hlasitosti. Stláčajte tieto tlačidlá alebo posúvajte jazdec v časti Médiá+aplikácie, kým sa zvuky nebudú prehrávať požadovanou hlasitosťou.

Ak chcete stlmiť hudbu alebo iný prehrávaný zvuk, stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti alebo tlačidlo na zníženie hlasitosti a potom vyberte položku Reproduktor v časti Médiá+aplikácie.

Vlastnosti

ID článku: 17226 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky